Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2019 / Кандидатстудентски изпити / Кандидатстване с един конкурсен изпит / Химия

   

С този изпит може да се кандидатства за следните специалности:

Физика;
Инженерна физика;
Ядрена техника и ядрена енергетика;
Физика и математика;
Астрофизика, метеорология и геофизика;
Физика и информатика;
Медицинска физика;
Комуникации и физична електроника;
Квантова и космическа теоретична физика;
Фотоника и лазерна физика;
Оптометрия;
Физика на ядрото и елементарните частици (обучение на английски език);
Компютърно инженерство;
Учител по природни науки в основна степен на образованието;
Химия;
Химия и английски език;
Химия и физика;
Химия и информатика;
Екохимия;
Компютърна химия;
Ядрена химия;
Инженерна химия и съвременни материали;
Биология и химия;
Геология;
Медицинска сестра.