Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2019 / Кандидатстудентски изпити / Кандидатстване с един конкурсен изпит / Български език и литература

   

С този изпит може да се кандидатства за следните специалности:

Философия;
Психология;
Социология;
Публична администрация;
Културология;
Библиотечно-информационни науки;
Публични информационни системи;
Философия (на английски език);
Педагогика;
Социални дейности;
Неформално образование;
Българска филология;
Балканистика;
Славянска филология;
Румънска филология;
Арменистика и кавказология;
Комуникационен мениджмънт;
Предучилищна и начална училищна педагогика;
Социална педагогика;
Специална педагогика;
Логопедия;
Физическо възпитание и спорт