Начало / Новини / Новини и събития / Втората кандидатстудентска сесия за учебната 2018/2019 г. приключва с изпити по френски език и по география

   
Втората кандидатстудентска сесия за учебната 2018/2019 г. приключва с изпити по френски език и по география

Днес в 9.00 часа започна изпитът по френски език в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В аудитория 292 на Ректората кандидат-студент изтегли вариант № 2, по който ще работят 58 заявили участие в изпита. Председател на изпитната комисия е доц. Маргарита Руски-Вандова.

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова приветства кандидатите с „Добре дошли“ в Алма матер за този изпит, който трябва да покаже знанията и интереса им към френския език и култура, трупани през годините. Тя изрази надежда, че изпитът няма да е изпитание, а по-скоро удоволствие, работа, която ще даде възможност да се представят отлично и наесен да бъдат студенти на Софийския университет.

1

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: „Философия“; „Психология“; „Социология“; „Културология“; „Политология“; „Публична администрация“; „Библиотечно-информационни науки“; „Публични информационни системи“; „Философия“ (на английски език); „Педагогика“; „Социални дейности“; „Неформално образование“; „Българска филология“; „Славянска филология“; „Балканистика“; „Френска филология“; „Испанска филология“; „Италианска филология“; „Португалска филология“; „Класическа филология“; „Унгарска филология“; „Новогръцка филология“; „Румънска филология“; „Тюркология“; „Арабистика“; „Иранистика“; „Китаистика“; „Японистика“; „Кореистика“; „Арменистика и кавказология“; „Комуникационен мениджмънт“; „Предучилищна и начална училищна педагогика“; „Предучилищна педагогика и чужд език“; „Начална училищна педагогика и чужд език“; „Социална педагогика“; „Специална педагогика“; „Логопедия“; „Медийна педагогика и художествена комуникация“.

С успешно положени изпити по френски език и по история на България кандидат-студентите може да запишат „Международни отношения“, „Регионално развитие и политика“, „Европеистика“ и „История и чужд език“.

3

С изпити по френски език и по география бъдещите студенти могат да запишат „Европеистика“, „Туризъм“ и „Регионално развитие и политика“.

Специалност „Европеистика“ може да бъде записана и след успешно положени изпити по френски език и по математика (I и II равнище), български език и литература и философия и социални науки (по избор).

Специалността Регионално развитие и политика“ може да бъде изучавана и след успешно положени изпити по френски език и по математика (първо и второ равнище), български език и литература и философия и социални науки (по избор).

4

В 14:00 часа в 272 аудитория в Ректората започна кандидатстудентският изпит по география. За полагането му днес са подадени 298 заявления.

Кандидат-студент изтегли вариант № 1 на теста в присъствието на заместник-ректора на Софийския университет проф. Ренета Божанкова и на председателя на изпитната комисия доц. Никола Тодоров от Геолого-географския факултет на Алма матер.

1-web

Проф. Божанкова приветства кандидатите на финалния изпит за настоящата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за 2018/2019 г. и изрази искрената си надежда, че за всеки един от тях това ще бъде отличното начало за бъдещето им като студенти на Алма матер.

2-web

Доц. Тодоров изтъкна, че 2018 година е знаменателна за българската география, тъй като се отбелязва 150-тата годишнина от рождението на изтъкнатия географ и един от първите ректори на Университета акад. Анастас Иширков, както и 130-тата годишнина от създаването на Българското географско дружество. Доц. Тодоров пожела на кандидатите високи резултати и наесен да бъдат студенти в Софийския университет.

3-web

Успешното полагане на конкурсния изпит по география е условие за прием в следните специалности: „Библиотечно-информационни науки”, „Публични информационни системи”, „История и география”, „Педагогика”, „Социални дейности”, „Неформално образование”, „География”, „География и английски език”, „География и биология”, „Геология”, „Предучилищна и начална училищна педагогика”, „Социална педагогика”, „Специална педагогика”, „Логопедия” и „Физическо възпитание и спорт”.

4-web

С изпит по география и с изпит по английски, немски, френски, испански, италиански или руски език се влиза в специалностите: „Туризъм“ и „Регионално развитие и политика”.

„Европеистика“ могат да запишат кандидатите, успешно издържали изпита по география и изпит по английски, немски, френски или испански език.