Начало / Новини / Новини и събития / С изпити по математика II и по руски език продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2018/2019 г.

   
С изпити по математика II и по руски език продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2018/2019 г.

В 9.00 часа в зала 272 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна изпитът по математика II. Кандидат-студент изтегли тема № 2, по която ще работят кандидатите. Подадените заявления за явяване на изпит са 1009.

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова приветства кандидатите и изрази надежда, че днешният важен и труден изпит ще бъде поредното предизвикателство, с което ще се справят успешно. Тя им пожела да работят спокойно и съсредоточено, за да покажат високо ниво на знания.

1

Деканът на Факултета по математика и информатика доц. Първан Първанов също поздрави кандидат-студентите и им пожела днешният изпит да бъде този, на който ще се представят най-успешно, да бъдат спокойни и да реализират възможностите си.

Председател на изпитната комисия е доц. Веселин Гушев от Факултета по математика и информатика на Софийския университет.

2

С успешно издържан изпит по математика II кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на Софийския университет: „Философия“; „Социология“; "Политология"; "Публична администрация"; "Библиотечно-информационни науки"; "Публични информационни системи"; "Философия" (на английски език); "Математика"; "Информатика"; "Приложна математика"; "Математика и информатика"; "Компютърни науки"; "Софтуерно инженерство"; "Информационни системи"; "Статистика"; "Физика"; "Инженерна физика"; "Ядрена техника и ядрена енергетика"; "Физика и математика"; "Астрофизика, метеорология и геофизика";"Физика и информатика"; "Медицинска физика"; "Комуникации и физична електроника"; "Квантова и космическа теоретична физика"; "Фотоника и лазерна физика"; "Оптометрия"; "Физика на ядрото и елементарните частици" (на английски език); "Компютърно инженерство"; "Учител по природни науки в основна степен на образованието"; "Химия"; "Химия и информатика"; "Компютърна химия"; "Инженерна химия и съвременни материали"; "Геология"; "Комуникационен мениджмънт"; "Икономика и финанси"; "Стопанско управление".

3

С успешно положени изпити по математика II и по английски език, френски език, немски език, испански език (по избор) бъдещите студенти могат да учат „Европеистика“.

Успешно положените изпити по математика II и по английски език, френски език, немски език, испански език, италиански език, руски език (по избор) дават възможност на кандидат-студентите да запишат специалността „Регионално развитие и политика“.

В 9.00 часа във Факултета по начална и предучилищна педагогика започна и конкурсният изпит за специалността „Музикални медийни технологии и тонрежисура“. Кандидат-студентите, които са подали заявления за явяване на изпита днес, са 26.

Изпитът се провежда под формата на събеседване, на което кандидат-студентите представят портфолио с медийни реализации – аранжименти, звукозаписни проекти, рекламни клипове, ремикси и други. По време на събеседването се дискутира начинът на изработка, концепцията и изпълнението.

В 12.00 ч. е началото на устния изпит за специалността „Теология“. Кандидат-студентите, които са подали заявления за явяване на изпита днес, са 28.

В 14.00 часа в 292-ра аудитория в Ректората на Софийския университет кандидат-студент изтегли вариант № 3 на изпита по руски език. Подалите заявление за явяване на изпита са 47.

Заместник-ректорът проф. Ренета Божанкова приветства кандидат-студентите с „Добре дошли!“ и изрази увереност, че са подготвени, знаещи и амбицирани да станат студенти на Софийския университет в желаната от тях специалност. Председателят на изпитната комисия доц. Цветана Ралева също пожела успех на кандидатите.

1

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит по руски език, са: „Философия“; „Психология“; „Социология“; „Културология“; „Политология“; „Публична администрация“; „Философия“ (на английски език); „Педагогика“; „Социални дейности“; „Неформално образование“; „Българска филология“; „Славянска филология“; „Руска филология“; „Балканистика“; „Френска филология“; „Испанска филология“; „Италианска филология“; „Португалска филология“; „Класическа филология“; „Новогръцка филология“; „Унгарска филология“; „Румънска филология“; „Тюркология“; „Арабистика“; „Иранистика“; „Китаистика“; „Японистика“; „Кореистика“; „Арменистика и кавказология“; „Комуникационен мениджмънт“; „Предучилищна и начална училищна педагогика“; „Предучилищна педагогика и чужд език“; „Начална училищна педагогика и чужд език“; „Социална педагогика“; „Специална педагогика“; „Логопедия“; „Медийна педагогика и художествена комуникация“.

3

С изпити по руски език и по география бъдещите студенти могат да запишат специалностите „Туризъм“ и „Регионално развитие и политика“.

С успешно положени изпити по руски език и по история на България бъдещите студенти могат да запишат „Международни отношения“ и „Регионално развитие и политика“ .

Специалност „Регионално развитие и политика“ могат да запишат положилите успешно изпити по руски език и по математика I, математика II , български език и литература, философия и социални науки (по избор).

2