Начало / Новини / Новини и събития / Втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2016/2017 г. продължава с изпити по български език и литература и биология

   
Втората  кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2016/2017 г. продължава с изпити по български език и литература и биология

В 9.00 часа в зала 65 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна изпитът по български език и литература. 951 кандидат-студенти са подали заявления за явяване на изпита днес.

Любомир Панайотов от Варна изтегли темата от вариант 1, по който кандидатите могат да изберат да пишат:

„Вяра и лъжа в поемата „Септември“ на Гео Милев“

3

При избор на втората тема, която бе изтеглена от Виктор Иванов от София, кандидат-студентите трябва да съпоставят цитатите и да осмислят заложените в тях проблеми:

питат ли ме де й земята,

що най-любя на светът.

 

Тамо, аз ще отговоря,

де се белий Дунав лей,

де от изток Черно море

се бунтува и светлей…

Иван Вазов „Де е България“

 

и

 

И ти си в мене – ти, родино моя!

И аз те имам: радостта е скръб…

Пейо Яворов, „Родина“

4

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова приветства кандидатите, пожела им успех и да покажат знанията си, както и че са достойни да се присъединят към академичната общност на Софийския университет. Председател на изпитната комисия е проф. Иван Иванов от Факултета по славянски филологии на Софийския университет.

1

С успешно издържан изпит по български език и литература кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на Софийския университет:

Философия; Психология; Социология; Културология; Библиотечно-информационни науки; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Българска филология; Славянска филология; Балканистика; Румънска филология; Арменистика и кавказология; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Физическо възпитание и спорт.

5

В 14.00 часа в 272-ра аудитория на Ректората на Софийския университет Петя Мицева от Петрич изтегли темата, по която ще пишат явилите се на изпита по биология: „Клетъчна мембрана – устройство и функции. Транспорт на малки молекули, йони и частици“. Яна Въгларска от Благоевград изтегли вариант № 1 на тестa.

1
4

Кандидат-студентите, които са подали заявления за явяване на изпита днес, са 724.

Заместник-ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Ренета Божанкова поздрави кандидат-студентите, пожела им успешна работа и скоро да бъдат в аудиториите на Софийския университет вече като студенти.

Председателят на изпитната комисия е доц. Петя Христова.

3

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Оптометрия; Екохимия; Биология; Молекулярна биология; Екология и опазване на околната среда; Биотехнологии; Биология и химия; География и биология; Биомениджмънт и устойчиво развитие; Биология и английски език; Геология; Физическо възпитание и спорт; Медицинска сестра; Медицинска рехабилитация и ерготерапия.

С успешно положени изпити по биология и химия бъдещите студенти могат да кандидатстват за специалностите Медицина и Фармация.

2