Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Стопанско управление / Новини - Катедра Стопанско управление / На вниманието на студентите в подготвителната година на магистърските програми по Стопанско управление (неспециалисти и професионални бакалаври): учебна дисциплина „Управление на човешките ресурси и организационно поведение“

   

03.02.2016

На вниманието на студентите в подготвителната година на магистърските програми по Стопанско управление (неспециалисти и професионални бакалаври):

Указания за работатата по учебна дисциплина „Управление на човешките ресурси и организационно поведение“ (doc)