Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Медицински факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент“ по 7.1. Медицина (Хирургически болести) за нуждите на СУ „Св. Клмент Охридски“, с учебно-клинична база УБ „Лозенец“