Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Доц. д-р Евгения Великова беше преизбрана за декан на Факултета по математика и информатика на Софийския университет

   
Доц. д-р Евгения Великова беше преизбрана за декан на Факултета по математика и информатика на Софийския университет

На общо събрание, проведено на 14 май 2015 г., деканът на Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ доц. д-р Евгения Великова беше преизбрана.

Кандидатурите за поста декан на ФМИ бяха три: проф. дмн Гено Николов, проф. д-р Владимир Димитров и доц. д-р Евгения Великова.

Проведоха се две гласувания и доц. Великова беше преизбрана със 76 гласа „за“.

Цялата академична кариера на доц. Евгения Великова до момента е тясно свързана с Факултета по математика и информатика (тогава Факултет по математика и механика) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 1987 завършва Факултета с отличие, от 1988 г. до 1991 г. е докторант към катедра „Алгебра“, през 1992 г. защитава кандидатска дисертация на тема: „Върху радиуса на покритие на класове линейни кодове“. От 1991 г. е последователно асистент, старши асистент и главен асистент, а през 2006 г. е избрана за доцент по научна специалност „Алгебра и теория на числата“.

1

От 2012 г. до момента е ръководител на катедра „Алгебра“.

От 2008 г. е заместник-декан по учебната дейност за ОКС „Бакалавър“, а от средата на 2013 г. заема длъжността декан на Факултета по математика и информатика.

Доц. Евгения Великова води лекции по „Алгебра I“, „Алгебра II“, „Теорията на кодирането“ и „Крайни полета и пермутационни групи“. Ръководител е на магистърска програма „Дискретни и алгебрични структури“.

Научните интереси на доц. Великова са в областта на алгебричната и комбинаторна теория на кодирането.