Начало / Университетът / Центрове / Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" / Издания / ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" НАУЧЕН ЦЕНТЪР ЗА СЛАВЯНО-ВИЗАНТИЙСКИ ПРОУЧВАНИЯ "ИВАН ДУЙЧЕВ" / Годишник, том 13

   
Годишник, том 13

Годишник

на

Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев"

Том 94 (13)

2004

 

София, 2006

 

Настоящият том 94 (13) на Годишника на Центъра за славяно-византийски проучвания “Иван Дуйчев” включва материалите от Международната научна конференция “Манастирската култура на Балканите” - по случай 230-годишнината от основаването на Девическия манастир “Покров Богородичен” в град Самоков, проведена в град Самоков, Боровец - хотел Рила, от 29 септември до 1 октомври 2002 г. Спонсорството на конференцията бе изцяло поето от покойния Илия Павлов и MG Corporation.
Поради големия брой участници и заради трудности от полиграфическо естество, бе решено материалите да бъдат обнародвани в два отделни тома - 93 (12), 94 (13).

 

 

Съдържание

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
“МАНАСТИРСКАТА КУЛТУРА НА БАЛКАНИТЕ”

 

Секция “Манастирски библиотеки”  
   
Срђан Пириватрић. Бугарски патријарх и архиепископ Jован. Почеци манастирске књижевности у Охридској Архиепископији 3
Катaрина Мано-Зиси. Три писара књига српског патријарха Саве ІV (1354-1375) 7
Татяна Николова. По въпроса за преписа на “История славянобългарска” в Хилендарската стая в Охайо в САЩ 17
Cyrille Pavlikianov. The Conflicts Between the Athonite Monasteries of Esphigmenou and Zographou from the 16th to the 18th Century - A Specific By-product of the Monastic Culture 29
Francesco D’Aiuto. Su alcuni manoscritti greci provenienti da monasteri balcanici nella Biblioteca Vaticana 43
Дориана Дел’Агата. Нови данни за биографията на Търновския митрополит Дионисий 59
Надежда Синдик. Кодикологја Дечанских зборника 65
Асен Атанасов. Музикални ръкописи от Рилския манастир в колекцията на ЦСВП “Проф. Иван Дуйчев” 75
Анисава Милтенова. Един непроучен сборник със смесено съдържание от самоковската сбирка 89
Милен Николов. Въпросът за епиротските ръкописи. Четири ръкописа от книгохранилища в Атина (Cod. Ath. 2112, 2672, 239, Cod. Benaki 53) – кратка кодикологична характеристика 99
Кирил Топалов. Манастирската мемоаристика в рефлексиите на паралелната литература 111
   
Секция “Поклонничество и реликви”  
   
Варненски и Великопреславски Митрополит Кирил. Манастирските болници по време на Руско-турската война 1877-1878 г. 139
Василка Тъпкова-Заимова. Изображенията на св. Димитър Солунски и писмената димитриевска традиция 149
Энгелина Смирнова. Первые изображения преподобных Антония и Феодосия Печерских и их византийские прототипы 161
Mirjana Tatić-Djurić. L’ icône crétoise de st. Antoine le Grand avec les scènes de sa vie 169
Euthymios Tsigaridas. Icônes portativas de la deuxième moitié du XIVe s. au monastère de la Grande Lavra du Mont Athos 179
Ѓорги Поп-Атанасов. Поклоници од Македониjа во Хилендарскиот манастир (ХVІІ-ХІХ век) 187
Athanasios Semoglou. Les images reliquaires de la Vierge de Sainte-Sophie d`Ohride 191
Katia Loverdou-Tsigarida. Une lipsanothèque de marbre au Monastère de la Grande Lavra et le culte de Saint Démètre au Mont Athos 197
Юми Ниномия. Опит за диалози между цивилизациите – хармонията между Бог и Човек при Исихасткото учение 203
Емануел Мутафов. Индивидуални просителни молитви пред икони 207
   
Секция “Самоков – градът на българските зографи”  
   
Епископ Нестор. За израза “Велеятските сеймене” в сборника “Народни песни от Самоков и Самоковско” 223
Елена Генова. Димитър Христов Зограф – атрибуция на неизвестни творби 227
Иванка Гергова. Агиографската концепция на Никола Образописов 235
Стоянка Кендерова. Орнаменти в подвързията на мюсюлманската ръкописна книга от Самоков (XVIII-XIX век) 247
Иван Патев. Изследване върху иконографската схема “Архангел Михаил мъчи душата на богатия”, работена от самоковски зографи през първата половина на ХІХ век 257
Константин Рангочев. Светци-патрони на църкви в Самоковско 265
Светлана Москова. Спецификата в иконографската програма на една самоковска фамилия зографи – традиция и проекции 271
Невена Митрева. Девическият манастир “Покров Богородичен” – една от забележителностите на Самоков през ХІХ в 283
Мария Полимирова. Еврейската общност в град Самоков през ХVІІІ-ХІХ в. 289
Стефан Белишки. Икона “Св. Богородица” от град Самоков – технологични особености и реставрационни проблеми 297
Димитриос Румбос. Самоковският митрополит Доситей като ученик в богословско училище на о-в Халки (1885-1862) 301
   
Избрани медиевистични издания /Румен Бояджиев/ 309
   
Официална хроника  
   
Слово на проф. Аксиния Джурова, произнесено във връзка с присъждането на почетното звание Доктор Хонорис Кауза на СУ на акад. Цветан Грозданов 315
Цветан Грозданов. Полошко и Дуjчев 319
Слово на проф. Аксиния Джурова, произнесено във връзка с присъждането на почетното звание Доктор Хонорис Кауза на СУ на проф. Петер Шрайнер 325
Петер Шрайнер. Средновековна България между Византия и Запада 329
Представяне на сборника в чест на проф. д.изк.н. Аксиния Джурова “Образ и Слово” от проф. Петер Шрайнер 334
Награждаване с Почетен знак “Св. Климен Охридски” със синя лента на г-жа Нонка Дуйчева 336
Curriculum Vitae и избрана библиография на ст.н.с. д-р Костадинка Паскалева 337
   
Илюстрации 345
Фотохроника 469