Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Медицински факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по 4.3. Биологически науки /физиология на животните и човека/, обявен в ДВ, бр. № бр. 35 /12.04.2013 г.