Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Юридически факултет - архив конкурси / Конкурс за доцент по 3.6, направление Право /Гражданско и семейно-вещно право/, обявен в Държавен вестник, бр. 77/09.10.2012 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Павел Атанасов Сарафов