Начало / Университетът / Центрове / Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" / Издания / ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" НАУЧЕН ЦЕНТЪР ЗА СЛАВЯНО-ВИЗАНТИЙСКИ ПРОУЧВАНИЯ "ИВАН ДУЙЧЕВ" / Годишник, том 2

   
Годишник, том 2

Годишник

На Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Научен център за

Славяно-византийски проучвания

"Иван Дуйчев"

Том 82 (2)

1988

 

София, 1991

 

Съдържание

 

Научен раздел 5
История 5
Веселин Бешевлиев. Една незабелязана клауза на българо-византийски мирен договор 7
Цветана Чолова. Академик Иван Дуйчев и проучванията върху естествознанието в средновековна България 11
Павел Георгиев. Дипломатически и търговски знаци-печати във Византия и славянските страни 21
Сесилия Димитрова-Чудилова. Монетен печат на цар Иван Шишман (1371-1395) 33
Димитър Стоименов. Временна византийска военна администрация в българските земи (971-987/989) 39
   
Филология 67
   
Веселка Христова, Мария Клисурска. Евгениевски псалтир. Текст. Речник на славоформите 69
   
Археология и кодикология 123
   
Боряна Велчева. Новооткрита част на Добромировото евангелие в Синайския манастир "Св. Екатерина" 125
Николай Киселев. Орнамент Боянского евангелия – болгарской рукописи ХІІІ века 137
Елена Велковска. Гръцки унциален фрагмент от ръкописната сбирка на НЦСВП "Иван Дуйчев" 153
   
Култура и изкуство 157
   
Олга Подобедова. Об особенностях дреднерусской художественной культуры 159
Лиляна Мавродинова. Стенната живопис на скалните църкви в лаврата "Архангел Михаил" при Иваново 175
Библиография 203
Janet Ziegler. American Bibliographies on Byzantine and Slavo-Byzantine Studies 205
   
Официален раздел 211
   
Официално откриване на Научния център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев" 213
Гост-лектори на славяно-византийския семинар 255
Научни срещи 263