Начало / Наука / Научни прояви

   

 

Конференции, симпозуми, семинари

 

 

  • Международна научна конференция „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА МИНАЛОТО, ТРАНСФОРМИРАНИ В БЪДЕЩЕТО“
    27 - 28 април 2023 г., Регионална библиотека „Любен Каравелов“, гр. Русе
    Регламент, Заявка за участие, Изисквания към докладите

    Форумът се посвещава на 145 г. от рождението на акад. Михаил Арнаудов – виден български учен, фолклорист, литературен историк, етнограф и 140 г. от рождението на Димитър Мишайков – виден български икономист, един от основателите на Свободния университет за политически и стопански науки в София (днeс УНСС)