Начало / Университетът / Центрове / Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" / Издания / STUDIA SLAVICO-BYZANTINA ET MEDIAEVALIA EUROPENSIA / IVAN DUJČEV "MEDIOEVO BIZANTINO-SLAVO Vol. IV (I-II)"

   
medioevo_byzantino

Ivan Dujčev

Medioevo Bizantino-Slavo

 

Vol. IV (I-II)

 

Reprint Variorum, French, German, Italian

 

Studia Slavico-Byzantina et Mediaevalia Europensia, Vol. III

 

Sofia University Press, 1996

Sofia University Press, 2007

I-378 pages, 17 x 24 cm, Paperback

II-486 pages, 17 x 24 cm, Paperback

ISBN 954-070-949 (1996)

ISBN 978-954-07-2602-1 (2007)