Начало / Новини / Новини и събития / Юбилейни 40-ти Кирило-Методиевските четения в Софийския университет

   
Юбилейни 40-ти Кирило-Методиевските четения в Софийския университет

В Ректората на Софийския университет се провеждат юбилейните 40-ти Кирило-Методиевските четения. Научният форум се организира ежегодно от катедра „Кирилометодиевистика“, чиято проблематика включва теми от старобългарския език, историята на българския език и литература, историята и културата на славянските и балканските народи. Тази година събитието е посветено на юбилея на проф. Красимир Станчев и на 160 години от рождението на Ватрослав Облак и се провежда в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Проф. Красимир Станчев се включи онлайн в събитието и поднесе своя поздрав. Той самият също бе поздравен от Проф. Тотоманова, доц. Атанасова и от други негови колеги.

1-1

Заместник-деканът на Факултета по славянски филологии доц. д-р Екатерина Търпоманова откри събитието и не скри задоволството си да присъства на юбилейното му 40-то издание. „Кирило-Методиевските четения наистина се превърнаха в традиция в живота на факултета, научно събитие, което всички членове на нашия факултет оценяват, харесват и с удоволствие следят“, посочи зам.-деканът и допълни, че всички, които се занимават със съвременния аспект на езика, литературата и културата, оценяват приноса и невъзможността тези науки да бъдат осъществени без диахронен поглед и към езика през българското и славянското Средновековие и Възраждане.

1-2

Доц. Търпоманова отбеляза, че програмата на конференцията е много наситена и богата и пожела на всички участници в нея любознателна публика, интересни въпроси, вълнуващи дискусии и ползотворна работа.

1-5

Кирило-Методиевските четения продължиха с планираните доклади.

1-6

Програма

1-4
1-3