Начало / Новини / Новини и събития / Факултетът по журналистика и масова комуникация с емблематично споразумение с Националната библиотека

   
Факултетът по журналистика и масова комуникация с емблематично споразумение с Националната библиотека

В навечерието на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и в годината, в която чества половинвековното си създаване, Факултетът по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Кл. Охридски” подписва емблематично споразумение с първата културна институция на следосвобожденска България - Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.

Споразумението подписаха деканът на ФЖМК проф. д-р Веселина Вълканова и директорът на НБКМ доц. д-р Красимира Александрова. С него се дава възможност двете страни да реализират съвместни проекти и да извършват дейности, които съчетават пряко преподаването с практическата дейност.

1-1001

 

Нашият факултет обучава студенти и докторанти в бакалавърските, магистърските и докторските програми, свързани с книгата, книгоиздаването, редакционно-издателския процес в неговото многообразие от профили като полиграфия, икономика на книгоиздаването, авторско право, реклама и т.н., обяви при подписването деканът проф. Вълканова и благодари на директора и екипа на Националната библиотека за подчертано позитивното отношение към студентите от ФЖМК. Ние учим нашите студенти да останат при книгата, защото тя е най-сложното и най-велико чудо от всички чудеса, а книгата ще има бъдеще, докато има четящи, образовани и знаещи личности, каквито са нашите възпитаници, добави проф. Вълканова. От своя страна директорът на НБКМ доц. Александрова подчерта голямото значение и потенциал на сътрудничеството между двете институции и отбеляза активното участие на студенти от ФЖМК в образователни и културни инициативи на Националната библиотека.

1-1000

 

Подписаното споразумение предвижда сътрудничество, свързано с провеждане на учебни посещения и летни практики на обучаващи се във ФЖМК студенти; практически обучения и предоставяне на информационен масив от ФЖМК, свързани с надграждане на професионалната квалификация на експертите в НБКМ относно комуникационни техники и решения, с които да представят своите дейности в медиите, пред масовата или специализирана аудитория; обмен на информация за възможностите, които предоставят информационните и експертни ресурси на двете страни за актуализиране, задълбочаване и популяризиране на техния професионален капацитет, институционално доверие и обществено влияние; съвместно организиране на чествания за отбелязване на важни дати и годишнини и т.н.