Начало / Новини / Новини и събития / „Гласът на радиото“ – дискусия на националното бюро на списание „Хермес“ за България в Софийския университет

   
„Гласът на радиото“ – дискусия на националното бюро на списание „Хермес“ за България в Софийския университет

Във Франкофонския център на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се състоя кръгла маса и дискусия под надслов “Гласът - силата на радиото” (“La Voix, force de la radio“), организирана от Националното бюро на международното списание “Хермес” (“Hermès“, CNRS, Paris) за България в Софийския университет.

В научния форум участваха проф. Ренета Божанкова, заместник-ректор на Софийския университет, проф. Брижит Шаплен, представител на списание „Хермес“ – Париж, проф. Оливие Живр от университета Лион 2, доц. Соня Георгиева, ръководител на Националното бюро „Хермес“ в Софийския университет, проф. Албена Василева, директор на Франкофонския център, Петър Топарев, ръководител на Националното бюро на Университетската агенция на Франкофонията (AUF), Аксения Бонева от Министерството на външните работи на Република България, както и представители на посолството на Република Франция в България, на Българската академия на науките, Националното радио на България, преподаватели и докторанти от различни факултети на Софийския университет.

1-55

 

Събитието бе открито от ръководителя на Националното бюро за България в Софийския университет доц д-р Соня Георгиева, която поздрави всички участници в дискусионния форум, посветен на силата на гласа на радиото във времето. Тя акцентира върху интердисциплинарния характер на международното списание „Хермес“ и възможностите за българските преподаватели, докторанти и студенти да публикуват и да се запознават с публикациите в него. Организирането на дебати, кръгли маси и други събития от Бюрото „Хермес“ в Софийския университет е насочено към създаването на многостранна научна мрежа и поддържането на ефикасен канал за комуникация с фокус именно върху тази интердисциплинарност. Соня Георгиева отбеляза, че във Франкофонския център са на разположение всички публикувани до момента броеве на списание „Хермес“ (от 1988 до 2024 г.). Този център в Софийския университет с ръководител проф. Албена Василева е споделено пространство за срещи на хора с отворен дух, обединени от желанието да се насърчава професионалното, общественото и междукултурното общуване, креативността и иновативното мислене.

 

1-4

 

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова приветства Брижит Шаплен с добре дошла в най-големия и престижен университет в България. Тя посочи, че темата на кръглата маса е пряко свързана с проблематиката на последния брой на списание „Хермес“ - „Гласът – силата на радиото“, чиито главен координатор е проф. Шаплен. Събитието се провежда в контекста на традиционните Майски дни на културата в Софийския университет “Св. Климент Охридски” и в навечерието на празника на буквите 24 май в България. Темата за силата на гласа и комуникацията е важна за нашия университет, в който се развиват различни научни направления и се споделят добри образователни, изследователски и междукултурни практики. Проф. Божанкова подчерта, че именно добрата комуникация позволява да се обменят свободно идеи, различни гледни точки, което отваря възможност да се почувства плуралистичния образ на гласа и отношението към другия. Затова радиото като медиа има богато минало, а също и перспектива занапред. Необходимо е да се осмислят различните аспекти на комуникацията и некомуникацията, на тишината като израз на протест и отчаяние. Проф. Божанкова пожела успех на научния форум, бъдещи публикации на български автори в списание „Хермес“ и благодари на организаторите на събитието.

 

1-5

 

Проф. Брижит Шаплен представи международното списание „Хермес“, основано през 1988 г. от проф. Доминик Волтон, един от водещите френски изследователи в областта на хуманитарните и комуникационни науки, негов директор досега. Списанието си поставя за цел да изследва по интердисциплинарен начин комуникацията, нейните връзки с хората, технологиите, културите и обществата, също така националните идентичности и езиковото многообразие. То има над 2000 автори за 36 години и пълна подкрепа от френския национален научно-изследователски център (CNRS). Тематичните направления на списание „Хермес“ са трансверсални, свързани с обмен на знания от различни области: антропология, политика, интеграция, национални идентичности и културно многообразие; публично пространство - информация – комуникация/некомуникация – журналистика; икономика – технологии – общество; интернет и дигиталният свят, и др. Брижит Шаплен се спря по-специално на последния публикуван брой 92 и очерта няколко основни тематични кръга в съдържанието му: радио/глас - национална идентичност и разнообразие; радио/глас – устойчивост и образование; радио/глас – влияние и пропаганда. Тя изрази увереност, че настоящата дискусия ще породи нови интересни идеи и научни въпроси за бъдещи изследвания.

1-2

 

В последвалия дебат активно участие взеха проф. Оливие Живр от Университета Лион 2, Арно Боберо от Френския институт в София, Аксения Бонева от МВнР на България, Мая Пеловска от българското Национално радио, гл.ас. Александра Миланова от Института за балканистика с Център по тракология на БАН, доц. Георги Жечев, доц. Соня Георгиева, докторант Лидия Кабатлийска-Андонова, докторант Лора Търколева, Рая Георгиева от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, включиха се също и други гости на събитието.

 

1-6

 

1-3