Начало / Новини / Новини и събития / Цикъл лекции на д-р Руй Абел Перейра, директор на Курса по португалски език за чужденци към Филологическия факултет на Университета на Коимбра, Португалия

   
Цикъл лекции на д-р Руй Абел Перейра, директор на Курса по португалски език за чужденци към Филологическия факултет на Университета на Коимбра, Португалия

По покана на Катедрата по португалистика и лузофонски изследвания на д-р Руй Абел Перейра, директор на Курса по португалски език за чужденци, преподавател и учен от Филологическия факултет на Университета на Коимбра, Португалия, изнесе цикъл теоретико-приложни занятия, посветени на ключови понятия от португалската именна морфология, лексикология, фразеология и паремиология, пред студенти и преподаватели от специалност „Португалска филология“ и “Африканистика” при Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Инициативата се осъществява в рамките на академичния обмен по програма “Еразъм+“ и като продължение на активното партньорство между португалистите от Софийския университет и Университета на Коимбра.

1

Лекционният цикъл на д-р Руй Абел Перейра е част от програмата на традиционните Дни на лузофонията в Софийския университет, които се организират ежегодно от специалност „Португалска филология“, като тази година се съчетава с важна дата от съвременната португалска история, за да отбележи 50 годишнината от Революцията на карамфилите - 25 април е датата, проправила началото на демократичното развитие на Португалската република след 1974 г.