Начало / Новини / Новини и събития / „Clean&Circle“ участва в създаването на нови учебни програми и лекционни курсове

   
„Clean&Circle“  участва в създаването на нови учебни програми и лекционни курсове

Центърът за компетентност „Clean&Circle“ участва активно в развитието на нови образователни програми и лекции в Софийския университет. Предложенията за учебни предмети, включително бакалавърски и магистърски курсове, не само предоставят на студентите важни теоретични знания, но и ги запознават с практически умения, необходими за успешното им справяне в професионалния свят.

В рамките на бакалавърските специалности „Биотехнологии“ и „Биомениджмънт и устойчиво развитие“ студентите получават разнообразие от знания, които ги подготвят за разнообразни кариерни възможности в биотехнологичната и устойчивата разработка.

В магистърските програми като „Екологична биотехнология“ и „Екомениджмънт“ студентите допълнително се специализират в конкретни аспекти на екологията и управлението на екологични проекти, което ги прави особено конкурентоспособни на пазара на труда.

1-cleancircle-1

С участието си в докторантската програма "Биотехнология на пречиствателните процеси" младите изследователи имат възможността да изграждат своя собствена научна кариера в областта на биотехнологията и екологията, като същевременно допринасят за напредъка на тези науки.

Всички учебни програми, семинари и теренни обучения включват елементи на чистите технологии и биотехнологиите, насочени към постигането на целите на устойчивото развитие. Провежда се специализирано обучение по ESG, технологичните основи за постигане на глобалните цели на ООН, ISO14001, ISO 31000 стандарта и други важни стандарти. Това осигурява на студентите широк набор от знания и умения, които са от съществено значение за тяхната бъдеща кариера в областта на екологията и устойчивото развитие.

1-cleancircle-5

Докторантската програма "Биотехнология на пречиствателните процеси" предоставя и уникална възможност за студентите да развият високо специализирани умения и да допринесат за напредъка в научните изследвания и иновациите в областта на пречистването на околната среда.

1-cleancircle-6