Начало / Новини / Новини и събития / Завърши випуск 2023 г. на Факултета по журналистика и масова комуникация

   
Завърши випуск 2023 г. на Факултета по журналистика и масова комуникация

На тържествена церемония, която се проведе в Аулата в Ректората, 100 бакалаври и магистри от випуск 2023 г. на Факултета по журналистика и масова комуникация получиха дипломите си за завършено висше образование. 39 от тях завършват с успех отличен над 5.50. Пълните отличници, които получиха значки „Отличник на Софийския университет“, са двама.

Абсолвентите, техните преподаватели и гости бяха поздравени от декана на Факултета по журналистика и масова комуникация проф. д-р Веселина Вълканова. В словото си тя подчерта, че завършващите студенти получават дипломата си в 135-ата година от създаването на нашата Алма матер и в навечерието на полувековния юбилей от създаването на Факултета по журналистика като самостоятелно звено на Софийския университет. „За академичната общност на Факултета по журналистика и масова комуникация годишнините са повод да погледнем с удовлетворение назад към постиженията на десетките учени и преподаватели, на хилядите випускници на Факултета, които през изминалите вече повече от седем десетилетия допринасяха към авторитета на българското академично образование и държаха високо професионалните стандарти на журналистиката и медиите“, каза още проф. Вълканова.

1

Тя заяви, че образованието и отстояването на свободното слово са сред най-важните ценности на съвременното ни общество, на които дължим всекидневни, обединени усилия. „Образованието е свободата, толерантността, уважението, мъдростта, отвореният ум, характерът, умението да посрещаш изпитанията, увереността, основана на знанието, умението да виждаш общото в частното, да задаваш верните въпроси и да отговаряш на незададени въпроси, да се променяш, да търсиш, да добавяш“, каза деканът на Факултета по журналистика и масова комуникация.

Обръщайки се към абсолвентите, тя припомни, че преди дни отбелязахме Световния ден на свободата на печата. По думите й не само на този ден гражданското общество и професионалната общност трябва да напомнят на политиците за техния генерален ангажимент – правата на гражданите.

2

„Отстояването на свободата на медиите и утвърждаването на независимата, обективната журналистика е наше задължение, наше задължение е хората да живеят не в чужда, в своя информационна среда, която представя техния дневен ред, не различен дневен ред. Затова като медийни професионалисти правим равносметки за професионалната отговорност и за професионалната етика, за рисковете и предизвикателствата пред професиите, за кризите и съдържанията, за ролята на разследващата и аналитичната журналистика, за медиите като форуми на обществения дебат“, посочи проф. Вълканова.

Деканът призова да не се забравя, че големите въпроси на войната и мира, на престъплението и наказанието, на демокрацията и диктатурата и много други изискват не кратката перспектива на ексклузивните новини, не мимолетния акцент, а задълбоченото, последователното внимание, професионални интерпретации, разследвания и анализ.

5

Проф. Вълканова изрази надежда хибридното бъдеще на медиите да съчетава най-доброто от двата свята − от идеализма на традиционната журналистика с високите стандарти, честността, точността, дебата и медийния разказ и от дигиталния свят и неговата динамика, прозрачността, ангажираността, диалоговите формати. По думите й участието на гражданите, свързаността им с историите е истинската промяна в журналистиката, която липсваше на традиционната журналистика.

В словото си проф. Вълканова обърна внимание, че дигиталната среда, макар да подхранва дезинформацията, фалшивите новини, езика на омразата, може да бъде и среда за разкриване на лъжите, за незабавна проверка на фактите, за прозрачност, достъп, свързаност.

6

„Следователно, интернет и технологиите могат да ни помогнат да намерим пътя си, по думите на Ариана Хъфингтън − президент и главен редактор на Медийна група Huffington Post. През 2012 г. става и първата комерсиално управлявана медия, която печели награда „Пулицър“. На вас се пада да направите това. Дигиталното е не само страхотна среда за предоставяне на големи масиви от данни на една ръка разстояние, но и за предоставяне на смисъл, може да бъде среда за възобновения журналистически разказ, за споделяне на контекст и история на събитието, за Истина 2.0, за глобален разговор с милиони хора, за ангажиране на стотици хиляди“, изтъкна още деканът на Факултета по журналистика и масова комуникация.

Проф. Вълканова отбеляза още, че в социална и професионална среда, в която заплахите и предизвикателствата пред журналистиката като професия се засилиха особено в условията на глобална икономика и цифровизация, при трудни икономически условия, изострящи кризата в журналистиката и медиите, при кризи на съдържанията, криза на доверието и продължаващ спад на интерес към новините в глобален план, задълженията на нашите професии не са отменени, те нарастват − бързина и точност на новините, незабавна реакция в цифрова среда, осигуряване на повече прозрачност и плурализъм в процеса на събиране на информация, по-пълно адаптиране към възможностите на онлайн комуникацията и включването на социалните медийни платформи в практиките.

11

По думите й комуникационните професии не на бъдещето, а на настоящето неумолимо добавят все по-нови и нови функции, свързани с дигиталната среда и нейното управление − не само създаване на съдържания, но и техния мениджмънт и маркетинг, оптимизация и наблюдение на потреблението и ефекта, управление на проекти и развитие на събития.

Много още може да се говори за журналистиката и комуникацията в дигиталната ера и този разказ ще е все разказ около кризите, но освен това трябва да можем да намираме нужните решения, посочи проф. Веселина Вълканова и се обърна към абсолвентите с думите: „Finis cоronat opus – Краят увенчава делото! С вас имахме дълго и невероятно пътуване, минахме през изпитания, в това число – на изолация и опосредствано обучение и контакти, но се опитахме да ви дадем най-доброто от достиженията на световната наука и от практиките в областта на медиите, комуникациите, публикационните дейности. Надявам се, че сме ви преподали онова знание, което си струва да бъде научено. Надявам се способностите, с които влязохте при нас, да сме превърнали в умения, защото това е смисълът“.

9

Тя изтъкна, че с колегите й винаги са се стремели да преодоляват пропастта между журналистиката и професионалните практики, от една страна, и медийната академичност, от друга. Винаги са наблюдавали пропорциите между теория и практика, между научни дисциплини и приложно знание. В ерата на постистината, дезинформацията и фалшивите новини, в синхрона, в синергията между системите на знанието и системите на опитността и прилагането на създадени умения, е силата − нещо повече - разчитаме на помощта и сътрудничеството на колегията за „съвместно производство на знания“ не само за да разширяваме академичната среда и перспектива, но и в името на обществената полза, подчерта проф. Вълканова. Тя добави, че в същото време ангажираността на нашите изследвания с практиката се свързват естествено с по-широкия свят и тук императивът е в оповестяването, демонстрирането и убеждаването на общностите в полезността на научните, изследователските резултати и констатации.

„Винаги съм била признателна на колегите от Факултета по журналистика и масова комуникация и Софийския университет, които общуваха и преподаваха с внимание и отдаденост към студентите по журналистика, връзки с обществеността, книгоиздаване, комуникационен мениджмънт, които със своите изследвания, монографии, статии и учебници преведоха нашето научно поле в 21 век – в полза на студентите, докторантите и младите преподаватели, но и на професионалната колегия – журналисти, специалисти по ПР, издатели, редактори, мениджъри, на всички хора от нашите професии. Аплодисменти за преподавателите!“, каза проф. Веселина Вълканова.

Тя призова всички абсолвенти в залата да благодарят на своите родители за тяхната подкрепа и любов. Проф. Вълканова призова най-младите си колеги да помнят, че днес напускат не кой да е университет, а Софийския университет и да не престават да представят нашия университет, факултет, катедра, общност от колеги и съмишленици.

12

Сигурна съм, че ще бъдете невероятни! Обичайте професиите и заниманията си, това ще ви помага да продължавате да учите и да разширявате знанието. Ограниченията ще ви дават сили, ще съзрявате от предизвикателствата, ще ви водят неспокойствието и тревожността, ще получавате важни житейски уроци, които ще наместват, коригират, а понякога потвърждават казаното и наученото в университета. Преодолените трудности ще са за вас нови възможности. Кризите ще са шанс за промяна. Зная, че притежавате всички качества да бъдете личностите, които движат света“, каза деканът на Факултета проф. Веселина Вълканова и пожела на всички успешна реализация, удовлетворяващи кариери и щастлив живот.

13

Заместник-ректорът на Алма матер проф. Ренета Божанкова отправи поздрав към абсолвентите и посочи, че днес са радостни, защото в този ден честваме техните многогодишни усилия, техните амбиции и постигнат успех, изпитали са много, преминали са през различни форми на обучение, за да бъдат днес успели, опитни и пораснали. По думите й техният професионален път вече е започнал и по него ще срещат трудности и изпитания, но наученото и преживяното зад университетските стени ще им помогне да се справят. Да бъдат любопитни, но и търпеливи, адаптивни в неспокойния ни свят и постоянно променящата се професионална среда, да търсят истината, да я проверяват с факти, но да я изпитат и със сърцето си, пожела заместник-ректорът на абсолвентите. Проф. Божанкова ги призова да носят съзнанието за силата на своя глас, а техни съветници да бъдат знанието и съвестта. Тя им пожела да продължат образованието си в Софийския университет, винаги да се връщат към своите преподаватели във Факултета по журналистика и масова комуникация, когато имат нужда от помощ. Тя благодари на родителите и семействата, които са подкрепяли през годините студентите. С пожелание на добър път проф. Божанкова обяви випуск 2023 г на Факултета по журналистика и масова комуникация за завършил.

15

Поздравление към абсолвентите отправи и генералният директор на Българското национално радио Милен Митев, който посочи, че Софийският университет е и неговата Алма матер, тъй като е завършил специалност „Право“. Той посочи, че тук се учим да отстояваме правата си и да правим своите избори. По думите му медийната среда днес се развива много динамично, живеем във времена, в които информацията е на един клик разстояние – което е удобство, но крие и много рискове, защото дезинформацията също е на един клик. По думите му журналистите трябва да задават стандарта за това какво е проверена и достоверна информация. Милен Митев посочи, че през тази година ФЖМК отбелязва своята 50-годишнина като самостоятелно звено в рамките на университета – един респектиращ период, през който десетки учени и преподаватели са допринасяли за изграждането на авторитета на българското образование, но и за това в обществото ни да има все повече подготвени, мотивирани и амбицирани журналисти.

16

Той поздрави всички преподаватели, всички студенти и ги увери, че кариерата, която са избрали е много достойна, но и много трудна. По думите му удовлетворението от добре свършената работа ще надделее и ще им даде сили да продължат напред. Милен Митев подчерта, че след хората на изкуството журналистите най-много влияят върху емоциите на хората. Според него това е огромна сила, но и огромна отговорност. Той пожела на всички да поемат с чест и достойнство своите отговорности, с амбиция и хъс да търсят истината. „Журналистиката и медиите са кръвоносната система на обществото. Нека чрез вас кръвта, която тече във вените на нашето общество, да продължи да бъде гореща и силна. Поздравявам ви!“, каза в заключение Милен Митев.

17

Симона Александрова, отличник на випуска от специалност „Журналистика“, поздрави колегите си с празника и им каза, че трябва да се гордеят с успеха си. Тя им припомни първия път, в който са прекрачили прага на факултета, когато са посетили първата си лекция. По думите й важното е, че всички днес са стигнали до тук и посрещат заедно новото начало и смело поемат в избраната от тях посока. Симона Александрова посочи, че именно предизвикателствата, които са срещнали тук, са им помогнали да оформят характерите си и да изградят личностите, каквито са днес – смели, силни и способни, даващи добрия пример. Тя пожела на колегите си приятелствата, които са изградили, да останат и в бъдеще, да продължават да любопитстват към себе си и хората наоколо, да откриват стойностни истории и да вълнуват хората, да са смели, борбени, решителни и да вярват в себе си и хората около тях.

18

Празникът продължи с връчване на дипломите на абсолвентите.

20