Начало / Новини / Календар / Научна конференция „300 години Имануел Кант“

Зала 41, Ректорат

На 22 април 2024 г. от 9.00 часа в зала 41 и на 23 април от 17.00 часа в зала 63 в Ректората на Софийския университет ще се състои научната конференция „300 години Имануел Кант“. Организатори на събитието са Катедра „История на философията“ и Катедра „Логика, етика и естетика“ на Философския факултет на Софийския университет“.

Имануел Кант, навярно най-значимият философ на Просвещението, е роден преди 300 години. Но идеите му не са загубили значение и днес. Нещо повече, мисленето му продължава да изглежда преломно и отварящо нови хоризонти. На фона на техническите, икономическите и политическите революции на своето време той сам характеризира промяната в начина на мислене именно с тази дума – „революционен“. Кант е сред тези учени, чиито обяснения за произхода на нашата планетна система не са загубили научна стойност. Но като философ той дръзва да обоснове и да формулира и нова форма на метафизиката. А в областта на морала – с идеята си за категоричен императив, с който да преценяваме поведението си – новаторството му е безпрецедентно. Естетиката и особено съвременното изкуство дължат на Кант идеята за самостоятелна база на съжденията на вкуса, за своеобразната свобода и независимост на художествения опит. Днес, когато се сблъскаме с идеите на космополитизма и за човешкото достойнство, в съзнанието ни изплува делото на кьонигсбергския мислител. При това виждаме практическата им реализация в съвременни конституции и в проекта за международни организации като ЕС и като ООН.

1

Годишнината на Кант през 2024 г. е световно събитие. Четящата публика в България има привилегията да познава творчеството му на български, благодарение на отдадени на делото кантианци. Курсът в Софийския университет „Немска класическа философия“ заема специално място в образователната програма и се е превърнал в стимул за творчески изяви на изследователи от не едно поколение. Кантовата философия заема централно място и в курсовете по етика и естетика.

Инициативата за научна конференция в чест на годишнината има за цел да организира форум, на който да се обсъди значението на основни идеи от наследството на Кант в актуалните изследователски проекти на научната общност в България. Същата е и част от традицията, формирана от предишни инициативи на катедра „История на философията“ (за съжаление, прекъсната от пандемията), свързани с годишнина на Лайбниц, с Реформацията от 1517 г. и революцията от 1917 г., с годишнина на Маркс, със съвременния реализъм, с изучаването на източна философия в Софийския университет, с годишнината на Тома от Аквино.

ПРОГРАМА