Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Новини / Отворена ГИС конференция се проведе в Софийския университет

   
Отворена ГИС конференция се проведе в Софийския университет

Конференция за отворени и свободни географски информационни системи (ГИС), отворени пространствени данни и отворени методи в дистанционните изследвания се проведе в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Алма Матер и в частност ГГФ винаги сме заставали на страната на академичната свобода. Именно тя е правото на преподаватели и студенти да търсят знания без ограничения, да изразяват свободно своите идеи и да водят открит диалог. Тя е в основата на всяко развито общество, гарантиращо свободата на мисълта и стимулиращо иновациите. Смятам, че в такава среда като днешната - на отворени дискусии и свободен обмен на идеи, ще се родят иновативни решения. Ние винаги сме подкрепяли отвореността, иновациите и справедливия достъп до знания и технологии. Взаимовръзката между тях може да се разгледа чрез тяхната обща цел за насърчаване на свободния обмен на идеи и ресурси.

1-проф. Климент Найденов

Проф. д-р Климент Найденов

Днес, когато академичната свобода е застрашена от цензура, политически и икономически натиск и комерсиални интереси, наша е отговорността да защитим тези академични ценности. Ние трябва да се борим за академична свобода, без цензура и ограничения, защото тя е основополагащ принцип, който позволява на учените да изследват, обучават и публикуват без страх от цензура или наказание. Тя подкрепя свободата на мисълта и изразяването в научните и образователните институции, което е основно за развитието на нови знания и иновации. Академичната свобода е жизненоважна за създаването на среда, в която критичното мислене и научното изследване могат да процъфтяват, водейки до технологичен напредък и обществено развитие“, каза в своето приветствено слово деканът на Геолого-географския факултет проф. Климент Найденов.

1-проф. Кл. Найденов приветства участниците

Вашата QGIS общност е среда за споделяне на знания и иновации без ограничения. QGIS е фундаментален за поддържането на отворена и демократична дигитална среда, където информацията и технологията са достъпни за всички, без ограничения по отношение на лицензионни такси или авторски права. Вие също спомагате за стимулиране на образователния процес, като предоставяте на студентите и преподавателите свободен достъп до най-новите инструменти и изследвания“, допълни проф. Найденов.

1-зам.-министър Николай Найденов

Николай Найденов

На конференцията присъства и Николай Найденов, заместник-министър на регионалното развитие в оставка. В своето приветствие той поздрави Геолого-географския факултет за организирането на конференцията и изрази надежда, че подобен тип събития ще се превърнат в традиция. Заместник-министър Найденов обяви, че от днес на сайта на Министерството на регионалното развитие са налични със свободен достъп данните за редица инфраструктурни пътни обекти. Благодарение на този достъп учените и студентите, наред с всички граждани, ще имат възможност да осъществяват пространствени анализи и научни изследвания.

1-Отворена ГИС конференция 2

Лекторите в програмата предоставиха информация за функционалностите на различни отворени софтуерни продукти, изследователски методологии разработени върху отворен код, бизнес и управленски приложения на ГИС и източници на отворени пространствени данни.

1- проф. Янко Герджиков - ръководител на катедра Геология палеонтология и изкопаеми горива

Проф. Янко Герджиков, ръководител на катедра "Геология, палеонтология и изкопаеми горива

Със свои презентации участваха преподавателите от ГГФ проф. д-р Янко Герджиков, доц. д-р Евгения Сарафова и гл. ас. д-р Звезделина Марчева и студентите Теодора Колева (специалност „Геопространствени системи и технологии“) и Кристиан Кирилов (магистърска програма „ГИС и картография“).

1-доц. Евгения Сарафова - ръководител на МП ГИС и картография

Доц. д-р Евгения Сарафова, ръководител на МП ГИС и картография

Като формат, замисъл и цели събитието наподобява на добре установената практика на FOSS4G, ежегодната конференция за отворен геопространствен софтуер, организирана от OSGeo. Това първата такава инициатива в България, организирана от екипа на платформата QGIS.bg, Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и онлайн порталът Географ БГ.

1-Кристиан Кирилов - студент в МП ГИС и картография

Кристиан Кирилов

Освен запознаването с последните технологични, научни и методологични достижения, сред целите на конференцията е популяризацията на отворените ГИС технологии и запознаване на ГИС потребителите в България. Събитието е отворено за специалисти от частния и публичния сектор, студенти, ентусиасти, разработчици, обучители, без значение от сферата на реализация или от нивото на запознаване на ГИС с възможността да обменят знания и опит.

1-Любомир Филипов - възпитаник на ГГФ и съорганизатор на конференцията

Любомир Филипов, възпитаник на ГГФ и съорганизатор на конференцията

Събитието се провежда с подкрепата на световната OSGeo фондация, световната QGIS организация и подкрепата на Joint Research Center (JRC).

1-гл. ас. д-р Звезделина Марчева катедра Климатология хидрология и геоморфология

Гл. ас. д-р Звезделина Марчева

1-Теодора Колева студент 3. курс Геопространствени системи и технологии

Теодора Колева

1-Обща снимка на участниците в конференцията