Начало / Университетът / Центрове / Национален университетски център за творчество и иновации към СУ „Св. Климент Охридски“ (НУЦТИ) / Управителен съвет

   

д-р Мая Митренцева, РУО София-град;

доц. д-р Милена Кирова, ФХФ, СУ;

доц. д-р Николина Николова, ФМИ, СУ;

доц. д-р Надежда Райчева, БФ, СУ;

доц. д-р Мая Гайдарова, Физически факултет, СУ;

проф. д.с.н. Цветан Давидков, СФ, СУ;

Иван Кирков, учител в 164 ГПИЕ, гр. София;

д-р Галя Петрова, ИБЕИ при БАН и учител в НПМГ;

проф. Таня Томова, ФФ, СУ;

Коста Костов, държавен експерт към МОН;

д-р Емилия Караминкова-Кабакова, ФНОИ, СУ;

д-р Весела Тодорова, РУО Пазарджик;

Орфей Миндов, директор на НГПИ „Тревненска школа”, гр. Трявна;

д-р Юлия Йорданова-Панчева, ФМЖК, СУ;

проф. д-р Веселин Дафов, ФФ, СУ.