Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Научна и международна дейност / Център за компетентност (Clean&Circle) „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ / ЦЕНТЪРЪТ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „CLEAN & CIRCLE” ОТБЕЛЯЗА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ОКОЛНАТА СРЕДА

   
03_20220607_114651

На 7-и юни 2022 г. Центърът за компетентност „Clean & Circle” отбеляза Световния ден на околната среда с празнично събитие. Събитието откри чл.-кор. проф. д. н. Иван Илиев – ректор на Лесотехническия университет, който е партньор в проекта и домакин на събитието. Той подчерта ролята на този ден за привличане на вниманието на обществеността, учените и бизнеса върху опазването на околната среда. Акцентува върху ролята на екологичното образование за опазване на планетата Земя.

01_20220607_130628 (1)

Сътрудничеството и холистичният подход към проблемите на околната среда е цел и подход на Центъра за компетентност “Clean & Circle”. В този дух, събитието беше отбелязано от ученици, учени, представители на бизнеса и държавната администрация заедно.

02_20220607_112028

Професор Топалова – координатор на проекта, отбеляза ролята на разработените в “Clean & Circle” чисти технологии с прилагане на принципите на кръговата икономика за опазването на планетата. Тя подчерта “сега е важно тези технологии да бъдат трансферирани в реалния бизнес за постигане на екологични, социални и икономически ползи в духа на ESG-стандартите за устойчивост“. Доцент Тодорова – водещ изследовател по проекта “Clean & Circle” от ЛТУ разказа за партньорствата и постиженията на ЛТУ, стимулирани и финансово подкрепени от проекта “Clean & Circle”.

Представителите на бизнеса и асоциирани партньори в Центъра: г-жа Лияна Аджарова – изпълнителен директор на Енергийна агенция – Пловдив, г-жа Невена Лазарова – заместник-директор на Общинското предприятие „Столично предприятие за третиране на отпадъци“ и главен технолог Радослав Павлов, Веселин Димитров – заместник-технически директор „Отвеждане и пречистване на отпадъчни води и ЕМП“ на „Софийска вода“ АД, част от Веолия в презентациите си акцентуваха на съвместните постижения и възможности за нови проекти с екипите на “Clean & Circle” в насока създаване и управление на чисти технологии, добри съвместни изследователски и бизнес практики за постигане на глобалните цели на устойчивото развитие.

Ролята на Регионалната инспекция по околна среда и води представи г-жа Ралица Венкова – старши експерт в РИОСВ, София. Ученици от столични училища имаха възможност да разгледат най-съвременните лаборатории на Лесотехническия университет и да се запознаят с научната дейност и възможностите, които предоставят обучителните програми.

За завършек на събитието полетът на няколко гълъба символизира стремежът на екипа на Центъра към покоряване на нови върхове в науката и технологиите за една по-красива и чиста околна среда.

04_Screenshot_20220607-185723_Gallery