Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Разпис на лекциите в магистърските програми през летния семестър на учебната 2021/2022 година

   

14.02.2022

 

Възможни са промени в разписа на учебните занятия за летния семестър, които своевременно ще бъдат отразявани на сайта на факултета.

 

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В ПН 3.8 ИКОНОМИКА - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

МП Аутсорсинг проекти и компании

МП Изкуствен интелект за бизнес и финанси

МП Икономика и право

МП Приложна иконометрия и икономическо моделиране с обучение на английски език

МП Счетоводство и анализ на големи данни

МП Счетоводство и одит - 3 семестъра

МП Счетоводство и одит - 4 семестъра, 1 курс

МП Счетоводство и одит - 4 семестъра, 2 курс

МП Финанси и банково дело

МП Финанси и инвестиции, 2 курс

МП Финанси, инвестиции и финтех - 3 семестъра

МП Финанси, инвестиции и финтех - 4 семестъра, 1 курс

МП Финанси, инвестиции и финтех - 4 семестъра, 2 курс

МП Финанси, счетоводство и анализ на големи данни

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В ПН 3.8 ИКОНОМИКА - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

МП Енергийни пазари и услуги

МП Икономика и управление на публични ресурси

МП Икономика и финанси

МП Митнически и данъчен контрол

МП Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите

МП Фасилити мениджмънт

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В ПН 3.7 АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

МП Бизнес администрация

МП Бизнес администрация - развитие на човешките ресурси

МП Бизнес администрация - стратегическо управление

МП Бизнес администрация - развитие на човешките ресурси с обучение на английски език, 1 и 2 курс

МП Бизнес администрация - стратегическо управление с обучение на английски език, 1 и 2 курс

МП Бизнес администрация - развитие на човешките ресурси с обучение на английски език - 4 семестъра и МП Бизнес администрация - стратегическо управление с обучение на английски език - 4 семестъра, 1 курс

МП Геймификация в бизнеса, публичния и неправителствения сектор

МП Дигитален маркетинг

МП Управленски информационни системи с обучение на английски език - 3 семестъра

МП Управленски информационни системи с обучение на английски език - 4 семестъра

 

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В ПН 3.7 АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

МП Бизнес администрация - управление и предприемачество

МП Отговорно и устойчиво управление

stopanskifakultet_logo_imagelarge