Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика и управление по отрасли / Преподаватели - Катедра Икономика и управление по отрасли / Гл. ас. д-р Петър Ташев

   

 

thumbnail_ACE_2782_01-800x445

Гл. ас. д-р Петър Ташев

Гл. ас. д-р Петър Ташев започва да се занимава с преподавателска дейност в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, където е хоноруван преподавател по Фасилити мениджмънт, Икономика и управление на отпадъците, Икономика и управление на околната среда, Пропърти мениджмънт и други. От месец ноември 2021 г. е вече щатен главен асистент в катедра Икономика и управление по отрасли в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Петър Ташев е и един от инициаторите за създаване на Българска фасилити мениджмънт асоциация, като е бил неин изпълнителен секретар от 2008 до 2016 г. От месец юни 2021 г. е член на управителния съвет на асоциацията.

Към момента е оперативен мениджър в Б+Н България ЕООД. Компанията е една от първите фасилити мениджмънт компании на българския пазар, като е правоприемник на компанията ИСС Фасилити Сървисиз ЕООД, която бе част от най-голямата международна ФМ компания ISS A/S. Предоставя интегрирани фасилити мениджмънт услуги на някои от най-големите ИТ компании в страната, както и на по-малки международни и български компании.