Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация

   
ПРИЕМ ОБУЧЕНИЕ
Адрес: София 1164, бул. Джеймс Баучър 1
Отдел "Студенти": тел. 02 8161 358, 02 8161 660

ГАЛЕРИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ

СТРУКТУРА
Декан: чл. кор. проф. дхн Тони Спасов
Деканат: тел. 02 8161 423, 02 8161 303
НОВИНИ НАУКА

 

 

АКТУАЛНО

 

Уважаеми колеги,

По решение на Деканския съвет, периода 13 март - 07 април 2023 г. е определен за поправителна сесия за студентите от 5 курс, сп. "Фармация" за неуспешно положените изпити от зимен семестър на учебната 22/23 г. и ликвидационна сесия за 4 курс бакалавърски специалности, 5 курс сп. "Фармация" и всички семестриално завършили.

-----------------------------------

Ликвидационна сесия по ТЛФ 2, ще бъде на 20.03 и 27.03 в 203 лаб. от 9.00ч.

-----------------------------------

Поправителни изпити по учебните дисциплини "Социална фармация и фармацевтично законодателство", "Фармакоикономика" и "Фармацевтични грижи" ще се проведат на 24 март 2023 от 09.00 часа в зала 501.

-----------------------------------

Изпитът по Органична химия 1 част (за специалности Екохимия и Компютърна химия) и ОХ 2 част (за специалност Химия) при проф. Р. Николова на 27.03.2023 г. от 10:00 ч. ще се проведе в Заседателната зала. Задължително с предварително издаден протокол.

-----------------------------------

Поправителна сесия по Органична химия 2 част при гл. ас. д-р Невена Петкова-Янкова за специалности "Химия и английски език" и "Химия и информатика" 4-ти курс и семестриално завършили. Датата е 07.04. в 601 зала от 11 часа. Студентите трябва да си извадят протокол за явяването.

-----------------------------------

Органична химия 1 част при проф. Георги Вайсилов за специалности "Фармация" и "Химия". Датата е 7 април и изпитът ще се проведе на две части:

- тест и задачи в 601 зала от 11 до 13 часа
- теми в 130 зала от 15 до 17 часа

Задължително с предварително издаден протокол.
-----------------------------------

Изпит по Органична химия 2 част при доц. Донка Ташева - на 08.04.2023г. от 9:00 ч. в 601 аудитория.

-----------------------------------

РАЗПИС НА УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ (летен семестър, уч. 2022/2023 г.) за бакалавърските специалности (редовно обучение), специалност "ФАРМАЦИЯ", магистърски програми

-----------------------------------

13-то издание на Национални стипендии "За жените в науката 2023" - Краен срок за кандидатстване: 31 март 2023 г.

-----------------------------------

ПРИЕМ - МАГИСТРИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР - учебна 2022/2023 година

-----------------------------------

 

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

 

Деница Николова, докторант във Факултета по химия и фармация на СУ “Св. Кл. Охридски“, спечели юбилейната 20-та Награда „Изявен млад учен в областта на полимерите“ на името на проф. Иван Шопов за 2023 г.

-----------------------------------

В рамките на проекта EXTREME ще бъде проведено онлайн представяне на програмата Pathfinder на Европейския съвет за иновации от Алина Мария Томояга, ръководител проекти в Европейски съвет за иновации. Лекцията ще представи информация за основните приоритети на програмата, изисквания към консорциумите и към самите проектни предложения. Ще има възможност и за отворена дискусия относно предизвикателствата и често допусканите грешки при подготвяне на такива проектни предложения.

Лекцията ще бъде проведена на 29.03.2023 г. от 16 часа в платформата Microsoft Teams, като желаещите да участват могат да използват следната връзка:

Лекция на Алина Томояга

Връзката към лекцията е свободна и всички желаещи да присъстват могат да се присъединят.

-----------------------------------

На 25.04.2023 г. (вторник) от 14 ч. в аулата на СУ ще се проведе тържествена церемония за връчване на дипломите на випуск 2022 г.

-----------------------------------

XXI Национална конференция по химия за студенти и докторанти 17-19 май 2023г., София - Краен срок за изпращане на заявка за участие и резюме на доклад – 03.05.2023 г.

-----------------------------------

През август 2023 г. в Хага ще се състои Световен конгрес по химия, организиран от Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC).

Повече информация ще откриете на адрес: https://iupac.org/event/iupac-world-chemistry-congress-2023/

-----------------------------------

Отворено е кандидатстването за конкурс "Предприемачи в науката", организиран от фондация "Карол" - Срок за кандидатстване: 3 септември 2023 г.

Конкурсът е насочен към:

- Студенти, магистърска степен на обучение, които развиват бизнес идея, базирана на научна разработка;
- Докторанти, редовна, задочна или свободна форма на обучение;
- Учени, защитили докторска степен до 5 години преди датата на кандидатстване в конкурса.

-----------------------------------

Класиране на научни проекти за млади учени и постдокторанти

-----------------------------------

 

СЪОБЩЕНИЯ

 

Право на лиценз за продуктите на Office365 (Word, Excel, Power point, Microsoft Teams и др.) - указания за активиране от преподаватели, служители и студенти от Софийския университет

-----------------------------------

Възможност за плащане на такса за библиотечна читателска карта по банков път

-----------------------------------

Издаване на електронни бележки в уверение на това, че студентите не дължат книги на библиотеката

-----------------------------------

Презаписване на заети книги чрез електронния каталог на библиотеката

-----------------------------------

Заявка за отдалечен достъп до дигитализирана учебна литература

-----------------------------------

 

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

 

Проекти по ОП НОИР

 

 

-----------------------------------

От м. март 2020 г. Факултетът по химия и фармация е член на Европейската асоциация на фармацевтичните факултети. Факултетът по химия и фармация е асоцииран член на Българска Национална Асоциация Етерични масла, Парфюмерия и Козметика (БНАЕМПК) oт юни 2016 г.