Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Кариерен форум 6.0 / AFA OOD/АФА ООД

   

 

Здравейте, млади ентусиасти в началото на своя избор на професия и кариера! Ние сме АФЕНЦИ и вярваме, че тук сред вас ще открием личности, заредени с хъс и решителност. За нас присъединяването на млади специалисти към нашия екип е важно за развитието на АФА. Така заедно градим професионализъм, правим общи планове и иновации, търсим решения, работим и обичаме това, което правим. Ако сте в началото на вашия професионален път и се  питате „А сега накъде?“, то ще се радваме да поговорим, да ви разкажем за това какви са предизвикателствата в нашата работа и да разберем какво ви мотивира и вдъхновява.

banner-600x300-logo-afa_red-2x2021

2021 г. e специална за нас година, тъй като спокойно можем да заявим, че за своите 30 години нашата АФА - консултантска компания с български корени – гради доверие със своите клиенти и се налага на пазара чрез услугите си в сферата на одита, корпоративните финанси, бизнес консултирането, счетоводството, обработката на възнаграждения, администриране и лизинг на персонала, данъчните услуги, управление на риска, внедряване на ЕRP системи и специализирани обучения. Рецептата ни за успех не е случайна и се крие в комбинацията от съставките - амбициозни създатели, знания и натрупан опит, щипка иновация, творчество, решителност, цел. Вече 30 години към общата цел непрекъснато присъединяваме съмишленици, докато постигнем добра синергия, запълваме неизвестните в своя план и подобряваме формулата на взаимния ни успех с поглед в бъдещето.

Интернет страница на компанията: www.afa.bg

Портал за обяви за работа и стаж в компанията: https://www.afa.bg/bg/pages/careers-69.html или на имейл: jobs@afa.bg

 

Виртуален щанд 1: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2QxYzc3OGUtZTc0NS00N2E0LWJhYzYtOTI3NzZkY2Q4Njhh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220707b8bf-02b8-4c3c-ae62-ed649e47c990%22%2c%22Oid%22%3a%22b2b103a4-29ba-40db-bc0a-4c457da86a06%22%7d

Лице, представляващо компанията: Ралица Янкова, Ralitsa.Yankova@afa.bg, 0888 879 193

 

Данни за връзка с представител на компанията: Ралица Янкова, Ralitsa.Yankova@afa.bg, 0888 879 193