Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Кариерен форум 6.0 / Experian Bulgaria/Експириън България

   

 

Здравейте и добре дошли на щанда на Експириън!
Ние сме водещ лидер в анализа и обработката на данни, но имаме и силно развит бизнес във финансовата област. Нашият финансов екип - Global Finance Center отговаря за финансовите и счетоводните процеси, както и за фактуриранията и вземанията в регионите EMEA и UK&I. Ще се радваме по време на форума да отговорим на възникнали у вас въпроси, както и да ви разкажем за възможностите, свързани с кариерно развитие в Experian.

Experian banner

Experian e глобален лидер в предоставянето на информация и аналитични решения. Компанията помага на бизнес клиентите си в управлението на кредитния риск, превенцията от измами, по-доброто таргетиране на маркетинговите предложения и във вземането на бързи и ефикасни решения, както и на хората да управляват своите кредитни профили. Списание Forbes ни обяви за една от „Най-иновативните в света“ за седма поредна година. Experian е базирана в Дъблин, Ирландия и има свои подразделения в 44 държави, в които работят над 17 400 служители. Experian plc е листната на Лондонската стокова борса (EXPN) и е включена в индекса FTSE 100. Experian България е основана през 2004 г. Офисът е първият по големина в EMEA, като има разнородна структура, включваща екипи по разработка на решенията, тяхното внедряване и поддръжка, както и аналитични услуги в сферата на математическо моделиране и финанси.

Интернет страница на компанията: www.experian.bg

Портал за обяви за работа и стаж в компанията: https://experian.referrals.selectminds.com/page/experian-jobs-in-sofia-bulgaria-42

 

Виртуален щанд 1: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDRkYjUwZmYtNDFlNi00NWY5LTkzNTgtNjZhODA3MWQzYTlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22be67623c-1932-42a6-9d24-6c359fe5ea71%22%2c%22Oid%22%3a%2227151226-251b-474c-a4b8-6a5a11308bdf%22%7d

Лице, представляващо компанията: Десислава Лютидолска, desislava.lyutidolska@experian.com, +359 887 145 595

 

Данни за връзка с представител на компанията: Десислава Лютидолска, desislava.lyutidolska@experian.com, +359 887 145 595