Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Минали КСК / Кандидатстудентска кампания 2022 / Балообразуване / Физически факултет / Физика

   

 

Форма на обучение: Редовна, Задочна

 

кандидатстудентски изпити/държавни зрелостни изпити

 

Оценки от дипломата за средно образование3

І. С коефициент 3:
1. изпит по физика
2. ДЗИ1 по физика и астрономия
ИЛИ
ІІ. С коефициент 2,5:
3. изпит по математика
4. изпит по химия
5. ДЗИ2 по физика и астрономия
6. ДЗИ1 по химия и опазване на околната среда
7. ДЗИ1 по математика
8. ДЗИ1 по информатика
9. ДЗИ1 по информационни технологии
10. ДЗИ1 по биология и здравно образование
ИЛИ
ІІІ. ДЗИ2 с коефициент 2:
11. Химия и опазване на околната среда
12. Математика
13. Информационни технологии
14. Биология и здравно образование
ИЛИ
ІV. С коефициент 1,5:
15. ДЗИ по български език и литература
+ Физика + Математика

Забележка:
1. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван във втори гимназиален етап като профилиращ учебен предмет.

1.1. ДЗИ1 по български език и литература е оценката от задължителния държавен зрелостен изпит по този учебен предмет.

2. Оценка от ДЗИ по съответния учебен предмет, изучаван в общообразователната подготовка.
3. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.