Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Новини - Катедра Икономика / Официално връчване на удостоверение за академична длъжност на проф. д-р Теодор Седларски

   

27.11.2020

 

Във връзка с ограниченията поради епидемията от COVID-19 и отмяната на редица официални събития – включително академичното тържество за патронния празник на Алма матер, Ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. дфн Анастас Герджиков упълномощи декана на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев да връчи официално на проф. д-р Теодор Седларски (декан на Стопанския факултет 2015-2019 г.) удостоверението за заемане на академична длъжност „професор“ в Софийския университет.

Проф. Седларски получи удостоверението в деканата на Стопанския факултет, а доц. Георгиев му пожела здраве, щастие и нови академични успехи.

profTeodorSedlarski