Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Изпълнение на инженеринг на обект представителна сграда на ЦВП ул. „Ген. Гурко“ № 7, гр. София

   

Срок за получаване на оферти: 30.09.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 01.10.2019 г., 13:00 ч., Ректорат - Зала 1

Коригиран срок за получаване на оферти: 17.10.2019 г. до 17:30 ч.

Коригирана дата за отваряне на оферти: 18.10.2019 г., 14:00 ч., Ректорат - Зала 1