Начало / Новини / Новини и събития / Втората кандидатстудентска сесия за учебната 2019/2020 г. приключва с изпити по френски език и по география

   
Втората кандидатстудентска сесия за учебната 2019/2020 г. приключва с изпити по френски език и по география

В 9.00 часа започна изпитът по френски език в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В аудитория 272 на Ректората кандидат-студент изтегли вариант № 3, по който ще работят 61 кандидати, подали заявления за явяване на изпита. Председател на изпитната комисия е доц. Маргарита Руски-Вандова.

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова приветства кандидатите в Алма матер и посочи, че всеки изпит е един праг по пътя към успеха. Тя подчерта, че пред тях има много прагове и изрази надеждата си, че днешният ще бъде достатъчно висок, но по силите им и пожела на всички да постигнат своите цели.

1-1

Тегленето бе в присъствието на заместник-декана на Факултета по класически и нови филологии проф. Милена Попова.

3-3

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: „Философия“; „Психология“; „Социология“; „Културология“; „Политология“; „Публична администрация“; „Библиотечно-информационни науки“; „Публични информационни системи“; „Философия“ (на английски език); „Педагогика“; „Социални дейности“; „Неформално образование“; „Българска филология“; „Славянска филология“; „Балканистика“; „Френска филология“; „Испанска филология“; „Италианска филология“; „Португалска филология“; „Класическа филология“; „Унгарска филология“; „Новогръцка филология“; „Румънска филология“; „Тюркология“; „Арабистика“; „Иранистика“; „Китаистика“; „Японистика“; „Кореистика“; „Арменистика и кавказология“; „Комуникационен мениджмънт“; „Предучилищна и начална училищна педагогика“; „Предучилищна педагогика и чужд език“; „Начална училищна педагогика и чужд език“; „Социална педагогика“; „Специална педагогика“; „Логопедия“; „Медийна педагогика и художествена комуникация“.

4-4

С успешно положени изпити по френски език и по история на България кандидат-студентите може да запишат „Международни отношения“, „Регионално развитие и политика“, „Европеистика“ и „История и чужд език“.

С изпити по френски език и по география бъдещите студенти могат да запишат „Европеистика“, „Туризъм“ и „Регионално развитие и политика“.

Специалност „Европеистика“ може да бъде записана и след успешно положени изпити по френски език и по математика (I и II), български език и литература и философия и социални науки (по избор).

Специалността Регионално развитие и политика“ може да бъде изучавана и след успешно положени изпити по френски език и по математика (I и II), български език и литература и философия и социални науки (по избор).

3

В 14:00 часа в 272 аудитория в Ректората започна кандидатстудентският изпит по география. За полагането му днес са подадени 323 заявления. Кандидат-студент изтегли вариант № 2 на теста. Председател на изпитната комисия е проф. Нина Николова от Геолого-географския факултет на Алма матер.

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова приветства кандидат-студентите от свое име и от името на ректора проф. Анастас Герджиков. Тя изрази надеждата си всички кандидати да се присъединят към колегията на Университета през новата академична учебна година в избраните от тях специалности. Проф. Божанкова им пожела последният изпит от втората кандидатстудентска сесия за учебната 2019-2020 г. да бъде за тях началото на студентския им живот и ги призова да работят спокойно и уверено, за да получат отлични резултати.

2

Проф. Нина Николова също поздрави кандидатите и им пожела успех не само на днешния изпит, но и във всяко едно тяхно начинание.

Успешното полагане на конкурсния изпит по география е условие за прием в следните специалности: „Политология“, „Библиотечно-информационни науки”, „Публични информационни системи”, „История и география”, „Педагогика”, „Социални дейности”, „Неформално образование”, „География и биология”, „География”, „Геология“ „География и английски език”, „Геопространствени системи и технологии“, „Предучилищна и начална училищна педагогика”, „Социална педагогика”, „Специална педагогика”, „Логопедия” и „Физическо възпитание и спорт”.

1

С изпит по география и с изпит по английски, немски, френски, испански, италиански или руски език се влиза в специалностите: „Туризъм“ и „Регионално развитие и политика”.

„Европеистика“ могат да запишат кандидатите, успешно издържали изпита по география и изпит по английски, немски, френски или испански език.