Начало / Новини / Новини и събития / С изпити по английски език и по математика I и със събеседване за специалност „Музикални медийни технологии и тонрежисура“ продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2019/2020 г.

   
С изпити по английски език и по математика I и със събеседване за специалност  „Музикални медийни технологии и тонрежисура“ продължава втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2019/2020 г.

В 9.00 часа в 243 аудитория в Ректората на Софийския университет започна изпитът по английски език, за който са подали заявления 1 232 кандидат-студенти.

Кандидат-студент изтегли вариант № 1 в присъствието на заместник-ректора проф. Ренета Божанкова, заместник-декана на Факултета по класически и нови филологии проф. Яна Андреева и председателя на изпитната комисия доц. Александра Главанакова.

Проф. Божанкова приветства кандидат-студентите с „Добре дошли“ и посочи, че този изпит е един от многото, които им предстоят. „Убедени сме, че сте отлично подготвени за него и със спокойствие, присъствие на духа и добро настроение ще работите в днешния ден“, каза още заместник-ректорът.

1-1

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит по английски език, са:

„Философия“, „Философия (на английски език)“, „Психология“, „Социология“, „Политология“, „Публична администрация“, „Културология“, „Библиотечно-информационни науки“, „Публични информационни системи“, „Хебраистика“, „Педагогика“, „Социални дейности“, „Неформално образование“, „Българска филология“, „Славянска филология“, „Балканистика“, „Английска филология“, „Френска филология“, „Италианска филология“, „Испанска филология“, „Португалска филология“, „Скандинавистика“, „Класическа филология“, „Унгарска филология“, „Новогръцка филология“, „Румънска филология“, „Тюркология“, „Арабистика“, „Иранистика“, „Китаистика“, „Индология“, „Японистика“, „Кореистика“, „Арменистика и кавказология“, „Южна, Източна и Югоизточна Азия“, „Африканистика (на английски език)“, „Химия и английски език“, „География и английски език“, „Биология и английски език“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Предучилищна педагогика и чужд език“, „Начална училищна педагогика и чужд език“, „Социална педагогика“; Специална педагогика“, „Логопедия“, „Медийна педагогика и художествена комуникация“, „Комуникационен мениджмънт“.

2-2

С успешно издържани кандидатстудентски изпити по история на България и по английски език може да се подават документи за прием в специалностите „Международни отношения“, „Европеистика“ и „Регионално развитие и политика“, а с изпити по география и по английски език – в „Туризъм“, „Регионално развитие и политика“ и „Европеистика“.

Приемът в специалностите „Европеистика“ и „Регионално развитие и политика“ става и с успешно издържани изпити по английски език и по български език и литература, по философия и социални науки или по математика (I и II).

m-1-1

В 14.00 часа в 224 аудитория в Ректората на Софийския университет започна изпитът по математика I. Кандидат-студент изтегли изпитна тема № 1, по която ще работят 928 души, подали заявления за явяване на този изпит. Темата бе изтеглена в присъствието на заместник-ректора на Софийския университет проф. Ренета Божанкова и на заместник-декана на Факултета по математика и информатика и председател на изпитната комисия доц. д-р Веселин Гушев.

Проф. Божанкова поздрави кандидат-студентите и ги призова да приемат изпита като възможност да покажат добрата си подготовка. Доц. Гушев им пожела успешна работа и късмет.

2-m-1

Успешно издържаният изпит по математика I дава възможност за кандидатстване в специалностите: „Философия“, „Социология“, „Политология“, „Публична администрация“, „Библиотечно-информационни науки“, „Публични информационни системи“, „Философия (на английски език)“ „Математика“, „Информатика“, „Приложна математика“, „Математика и информатика“, „Компютърни науки“, „Софтуерно инженерство“, „Информационни системи“, „Статистика“, „Физика“, „Инженерна физика“, „Ядрена техника и ядрена енергетика“, „Физика и математика“, „Астрофизика, метеорология и геофизика“, „Физика и информатика“, „Медицинска физика“, „Комуникации и физична електроника, „Квантова и космическа теоретична физика“, „Фотоника и лазерна физика“, „Оптометрия“, „Физика на ядрото и елементарните частици (на английски език)“, „Компютърно инженерство“, „Учител по природни науки в основна степен на образованието“, „Химия“; „Химия и информатика“, „Компютърна химия“, „Инженерна химия и съвременни материали“, „Геология“, Геопространствени системи и технологии“ „Комуникационен мениджмънт“, „Икономика и финанси“, „Стопанско управление“, „Счетоводство, финанси и дигитални приложения“ (на английски език).

В специалност „Европеистика“ може да се кандидатства с успешно положени изпити по математика I и по английски, френски, немски или испански език (по избор). Бъдещите студенти могат да запишат специалност „Регионално развитие и политика“ след успешно издържани изпити по математика I и по английски, френски, немски, испански, италиански или руски език (по избор).

В 14.00 часа във Факултета по науки за образованието и изкуствата започна конкурсният изпит за специалността „Музикални медийни технологии и тонрежисура“. Кандидат-студентите, които са подали заявления за явяване на изпита днес, са 21.

Изпитът се провежда под формата на събеседване, на което кандидат-студентите представят портфолио с медийни реализации – аранжименти, звукозаписни проекти, рекламни клипове, ремикси и други. По време на събеседването се дискутира начинът на изработка, концепцията и изпълнението.