Начало / Новини / Новини и събития / Годишна среща на Българската секция към Асоциацията на стипендиантите по програмата „Мария Кюри“

   
Годишна среща на Българската секция към Асоциацията на стипендиантите по програмата „Мария Кюри“

На 19 октомври 2018 г. в Заседателната зала на Факултета по химия и фармация на Софийския университет се проведе годишната среща на Българската секция към Асоциацията на стипендиантите по програмата „Мария Кюри“ (Marie Curie Alumni Association - МСАА).

Срещата беше открита от декана на Факултета по химия и фармация акад. Петър Кралчевски. Приветствия отправиха заместник-министърът на образованието и науката г-жа Карина Ангелиева и г-жа Веселина Ангелова от Представителството на Европейската комисия в България. Зам.-министър Ангелиева изрази готовност за сътрудничество и пожела успех в работата на тази доброволческа организация от български бивши и настоящи стипендианти по програмата Мария Склодовска-Кюри (Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA). Срещата протече при силен интерес от колегията във Факултета по химия и фармация и учени от Българската академия на науките.

Председателят на Българската секция към Асоциацията (МСАА) доц. Анифе Ахмедова представи основните цели и задачи на Асоциацията, както и дейностите на Българската секция и плана за работа до 31.08.2019 г. Като част международната Асоциация МСАА, която има повече от 11 000 членове и 31 секции по цял свят, Българската секция цели да популяризира дейностите по програмата „Мария Склодовска-Кюри“, за да се активизира участието на кандидати от България както като индивидуални изследователи, така и като научни институции и представители на бизнеса.

Срещата продължи с четири научни доклада на членове на секцията с представяне на техните научни области и опита им като стипендианти по MSCA. Докладите на д-р Лина Гергова и доц. Лилия Димова бяха в областта на хуманитарните науки. Доц. Велислава Терзиева и доц. Валя Василева представиха доклади в областта на биомедицинските науки.

1

В последвалата част от срещата, посветена на настоящи стипендианти по MSCA, бяха представени два текущи проекта по програмата „Хоризонт 2020“ – Мария Склодовска-Кюри дейности за обмен на изследователи между академични институции и малки и средни предприятия (MSCA-RISE) с бенефициенти от БАН – EXANDAS и IProPBio.

Проф. Румяна Статева от Института по инженерна химия – БАН представи проекта Integrated Process and Product Design for Sustainable Biorefineries – IProPBio (H2020-MSCA-RISE-2017: Project 778168) и някои практически насоки за успешно кандидатстване за финансиране по тази програма. Участници в проекта IProPBio са осем академични институции от страни-членки на ЕС – Дания, България, Гърция, Португалия, Испания, Италия и Великобритания, и три университетски звена от трети страни – Мексико, Бразилия и САЩ. Малките и средни предприятия са представени от една гръцка фирма. България е представена от Института по инженерна химия-БАН (с координатор проф. Румяна Статева). Повече информация за проекта може да бъде намерена на официалната интернет страница http://ipropbio.sdu.dk/ .

2

Доц. Светлана Момчилова от Института по органична химия с Център по фитохимия – БАН представи проекта EXANDAS - EХploitation of Aromatic plaNts’ by-proDucts for the development of novel cosmeceuticAls and food Supplements (H2020-MSCA-RISE-2015, grant No 691247). Участници са три академични институции от страни-членки на ЕС – Гърция, България и Франция, и три университетски звена от трети страни – Мароко, Тунис и Алжир. Малките и средни предприятия са представени от две гръцки фирми, две български и по една от Германия и Франция. Координатор на целия проект е доц. Нектариос Алигианис от National and Kapodistrian University of Athens, Гърция. България е представена от Института по органична химия с Център по фитохимия-БАН (с координатор проф. Владимир Димитров) и фирмите „Венус Роузис Лабсолушънс“ и „Гален-Н“. Основни обекти на изследването в EXANDAS са отпадъчната растителна маса и суб-продукти от производството на етерични масла. С прилагането на върхови технологии и научни познания се цели максимално ефективното им оползотворяване чрез извличане на компоненти с висока биологична активност, които да бъдат вложени в нови козметични и хранителни добавки.

В отзвук на силния интерес към проведената годишна среща на Българската секция на Асоциацията МСАА, съставът ѝ се увеличи с още петима нови членове само в рамките на три дни и вече наброява 31 членове от бивши и настоящи стипендианти по програмата „Мария Склодовска-Кюри“.