Начало / Студенти / Студентски организации / Студентски съвет

   
Logo-SS

Студентски съвет е единствената законово установена организация за защита на правата и интересите на учащите в Университета, съществуваща по Закона за висшето образование. Членовете на Студентски съвет са общо 60 - 52 са студенти и 8 са докторанти. Те се избират пряко от студентите, като всеки факултет, в зависимост от големината си, разполага с различен брой представители в Общо събрание на Студентски съвет.

Основната цел на организацията е да бъде в помощ на студентите и докторантите в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, да подпомага тяхното кандидатстване, преминаване през учебния процес и успешно завършване. Всеки може да се обърне към Студентски съвет за съвет или помощ в рамките на компетенциите му.

 

Офис: Ректорат, Южно крило, кабинет 24А

тел. 9308 339

e-mail: mail@students.uni-sofia.bg

Уеб сайт: https://sustudents.bg

 

Председател: Радослав Христов

 

 

Правилник за устройството и дейността на Студентския съвет на СУ - приет на заседание на АС на 22.02.2017 г., изменен и допълнен на 23.01.2019 г.