Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Дейности по информация, публичност и реклама. Изработка и доставка на презентационни, информационни и рекламни материали

   

Обособена позиция № 1 „Изработка и доставка на информационни и презентационни материали“- запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки;

Обособена позиция № 2. „Изработка и доставка на подаръци и аксесоари“ - запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Обособена позиция № 3. „Вътрешна, външна и транспортна реклама“

Обособена позиция № 4. „Изработка и доставка на рекламни материали“, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Обособена позиция № 5. „Интернет, печатна, телевизионна и радио реклама“

 

Срок за получаване на оферти: 30.10.2017г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 31.10.2017г., 13:00 ч., Ректорат - Зала "Яйцето"

 

Решение за откриване

25.09.2017г.

Обявление за поръчка

25.09.2017г.

Документация

25.09.2017г.

Техническа Спецификация

25.09.2017г.

Образци на документи

25.09.2017г.

Проект на Договор и Рамково Споразумение

25.09.2017г.

Приложение към Техническо Предложение

25.09.2017г.

Приложение към Ценово Предложение

25.09.2017г.

Разяснения с изх.№72-00-14/20.10.2017г.

20.10.2017г.

Протокол

19.01.2018 г.

Доклад

19.01.2018 г.

Решение РД 40-10 от 19.01.2018 г. за определяне на изпълнител и сключване на Рамково споразумение

19.01.2018 г.

Решение РД 40-31 от 22.02.2018г. за сключване на конкретен договор по Рамково споразумение

22.02.2018 г.

Рамково споразумение № 80-09-33/ 21.02.2018 г. с "ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД по обособени позиции 1, 2, 3, 4, и 5

26.03.2018 г.

Рамково споразумение № 80-09-34/ 21.02.2018 г. с "МИЛИВА" ООД по обособени позиции 1, 3, 4, и 5

26.03.2018 г.

Рамково споразумение № 80-09-35/ 21.02.2018 г. със "СЕРПЕНТИНА" ООД по обособени позиции 1, 2 и 4

26.03.2018 г.

Рамково споразумение № 80-09-36/ 21.02.2018 г. с "ДЖЕЙ ПОЙНТ ПЛЮС" ООД по обособена позиция 4

26.03.2018 г.

Рамково споразумение № 80-09-37/ 21.02.2018 г. с "НЕДА АРТ" ЕООД по обособена позиция 5

26.03.2018 г.

Рамково споразумение № 80-09-38/ 21.02.2018 г. с "МОУШЪН АРТС" ООД по обособена позиция 3

26.03.2018 г.

Рамково споразумение № 80-09-40/ 22.02.2018 г. с КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА" по обособени позиции 1, 2 и 4

26.03.2018 г.

Обявление за Възложена поръчка , сключени Рамкови споразумения.

26.03.2018 г.

 

Договор № 80-09-69/ 20.03.2018 г. със "СЕРПЕНТИНА" ООД по обособена позиция 1

26.03.2018 г.

Договор № 80-09-68/ 20.03.2018 г. със "СЕРПЕНТИНА" ООД по обособена позиция 2

26.03.2018 г.

Договор № 80-09-66/ 20.03.2018 г. с "МОУШЪН АРТС" ООД по обособена позиция 3

26.03.2018 г.

Договор № 80-09-67/ 20.03.2018 г. със "СЕРПЕНТИНА" ООД по обособена позиция 4

26.03.2018 г.

Договор № 80-09-71/ 21.03.2018 г. с "НЕДА АРТ" ЕООД по обособена позиция 5

26.03.2018 г.

Обявление за Възложена поръчка, сключени Договори.

26.03.2018 г.