Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет е сред водещите институции с най-голям финансов принос чрез успешни научни проекти

   
Софийският университет е сред водещите институции с най-голям финансов принос чрез успешни научни проекти

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е в първите три институции с най-голям финансов принос за България чрез успешните си научни проекти според резултатите от научните изследвания и иновациите и участието на България в програмата "Хоризонт 2020".

Софийският университет се класира най-добре от всички научно-образователни институции в областта на научните изследвания и е привлякъл средства в размер на 2.51 милиона евро за периода 2014-2016 година от рамковaта програма „Хоризонт 2020“, сочи доклад на Европейската комисия от май 2017 г.

Софийският университет се класира в топ 3 на успешните изследователски институции от България благодарение на участието си в единадесет изследователски проекти.

Софийският университет е координатор на проекта Materials Networking.

Алма матер е партньор в десет други проекти, сред които са RAGE (Факултет по математика и информатика), Tesla (Факултет по педагогика), HypoSens (Физически факултет), EuThyroid (Медицински факултет), Socialenergy (Факултет по математика и информатика), SAVES2 (Поделение „Социално и битово обслужване“ и Студентски Съвет), EUROAXESS (Факултет по математика и информатика), EURAXIND (Факултет по математика и информатика), BigPicnic (Университетски ботанически градини), EUROAXESS TOP III (Факултет по математика и информатика).