Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Проф. д-р Теодор Седларски / НОВО от проф. д-р Теодор Седларски / Меморандум за сътрудничество между Българската агенция за инвестиции (БАИ) и Стопанския факултет на СУ

   

09.06.2017

 

На 9 юни 2017 г. Българската агенция за инвестиции (БАИ) и Стопанският факултет на СУ "Св. Климент Охридски" сключиха меморандум за сътрудничество.

Sedlarski-Yanev2017-1

Деканът на Стопанския факултет, доц. Теодор Седларски и изпълнителният директор на БАИ, г-н Стамен Янев

 

С меморандума страните декларират своята ангажираност да обединят действията си за подготовката на висококвалифицирани специалисти по икономика и стопанско управление. Целта на споразумението е да подпомогне развитието на българското висше образование и бизнеса, да стимулира обновяването на знанията, уменията и компетенциите на студентите, което да има положителен ефект върху конкурентоспособността и растежа на икономиката.

Меморандумът обхваща двустранното сътрудничество в следните основни направления:

1. обмен на информация за дейности и за по-важни научни, учебни, бизнес и други събития, провеждани или промотирани от страна на БАИ и СУ;

2. съдействие за участие на представители на БАИ в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции, срещи или други прояви, организирани от СУ;

3. съдействие за участие на преподаватели и други представители на СУ в срещи, лекции, консултации, статистически и други проучвания и събития, организирани от БАИ;

4. информиране на студентите от СУ за провеждани студентски стажове, за обявявани вакантни работни позиции в БАИ;

5. съдействие от страна на СУ за провеждане на обучения в СУ за специалисти и служители от БАИ;

6. осъществяване на практическа подготовка в реална работна среда, стимулиране на включването на студентите в научноизследователската дейност, в реализирането на проекти и други;

7. осъществяване на пряка връзка, посредством БАИ, между инвеститори, които търсят да наемат при реализиране на инвестиционните си проекти млади хора с определена квалификация, и СУ;

8. взаимно съдействие при провеждане на други конкретни дейности и събития, представляващи взаимен интерес, след предварително съгласуване.