Начало / Новини / Новини и събития / Специалност "Публична администрация" отбелязва своята 20-годишнина

   
Специалност "Публична администрация" отбелязва своята 20-годишнина

Специалност „Публична администрация“ към Философския факултет отбелязва своя 20-годишен юбилей с конференция на тема: "Международният трансфер на административни модели и инструменти: възможности, ограничения и рискове". Научният форум ще продължи от 26 до 28 април 2017 г. и в него ще участват изследователи от България, Германия, Франция, Белгия, Русия, Украйна, Гърция, Литва и Полша.

Конференцията ще бъде и поле за среща на научната общност и на действащата администрация. Съвместно с Института по публична администрация в рамките на събитието е предвидена кръгла маса, на която ще бъде представена гледната точка на университетските експерти и държавните служители по поставените въпроси за приложимостта и управлението на трансфера на административни модели и инструменти.

Конференцията бе открита от доц. д-р Татяна Томова, ръководител на Катедрата по публична администрация, която подчерта важността на темата на научния форум, тъй като води до обединение в усилията за подпомагане на публичното управление в Европейския съюз: „Преди 20 години Софийският университет се ангажира да бъде експертен център, да създава кадри за публичното управление в България, което е много важна мисия”. Доц. Томова изтъкна заслугите на доц. Милена Стефанова и проф. Тодор Танев и техния голям принос за развитието на катедрата и първата програмата на специалност „Публична администрация“.

1

Доц. Томова отбеляза, че са получени поздравителни адреси от кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова и от Катедрата по публична администрация на Университета за национално и световно стопанство.

Заместник-ректорът на Университета проф. Ренета Божанкова поднесе приветствие от името на ректора проф. Анастас Герджиков. Тя поздрави катедрата с нейния 20-годишен юбилей, който е повод за гордост, удовлетвореност и поглед напред. Проф. Божанкова изрази надежда младите хора в залата да срещнат в Алма матер знанието и да продължат своята кариера убедени, че Софийският университет им е дал най-доброто, което биха могли да получат в професионалната сфера.

2

В поздравителния адрес ректорът проф. Анастас Герджиков посочва, че години наред специалността е сред най-желаните от кандидат-студентите на Софийския университет и това се дължи както на качеството на научните изследвания и нивото на подготовка на студентите, така и на тяхната последваща реализация и възможности за развитие.

3

По думите на ректора, постигнатите резултати и сериозната интердисциплинарна подготовка на студентите в сферата на управлението, икономиката, правото и политическите науки са сред основните причини за успешното реализиране на абсолвентите на специалността.

4

Деканът на Философския факултет проф. Димитър Денков отправи поздравления към специалност „Публична администрация” и отбеляза, че през изминалите години тя е успяла да стане една от най-стабилните специалности във Факултета и в своето направление в Софийския университет. Проф. Денков подчерта, че катедрата има много добре балансиран учебен план, който дава възможност и за добро професионално развитие. Той изтъкна още напредъка на специалността, която е развила многобройни следдипломни квалификации, докторантури, не спира да работи с млади колеги и е обновила своя състав.

5

Проф. Витан Стефанов, декан на Философския факултет по време на създаването на специалността, също поздрави колегите си за юбилея. Той припомни заслугите на тогавашния ректор проф. Иван Лалов и на зам.-декана на Философския факултет проф. Тодор Танев за създаването на специалност „Публична администрация”.

6

Според организаторите на конференцията през последните няколко десетилетия трансферът на модели и политики влияе и в голяма степен определя промяната на публичното управление в държавите. Добрите практики, родени в едни и пренесени в други социално-икономически, институционални и политически условия, са обект както на научни анализи, така и на дебати за това как трябва да се развиват и към какво трябва да се стремят обществата. Съществуват множество добри примери за използването и въвеждането на чуждия опит. Наред с това все по-ясно става, че процесът на трансфер е противоречив, често протича трудно и понякога води до неочаквани и нежелани резултати. Противоречивостта на резултатите от трансфера не са повод за отхвърляне на приложимостта му. Въпросът е за неговото управление и за факторите, които определят неговия успех.

В рамките на конференцията ще бъдат дискутирани добрите и лошите практики на трансфер и ще се търси отговор на въпросите: има ли алтернатива трансферът на административни модели и инструменти; кои са добрите практики на трансфер; кога и в какви условия трансферът се проваля; трябва ли и как да управляваме процеса на трансфер; какви са предизвикателствата пред по-слабо развитите страни при трансфера на модели и инструменти, използвани от по-високо развитите; какво е влиянието на експертите и на заинтересованите страни в трансфера на модели и инструменти.