Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за студенти / Архив / Министерството на икономиката обявява конкурс по проект "Техностарт 3 - насърчаване на иновационната активност на младите хора в България"

   

Срок за кандидатстване: 29 май 2017 г.

 

Министерството на икономиката обявява конкурс по проект "Техностарт 3 - насърчаване на иновационната активност на младите хора в България", насочен към студенти, докторанти и завършили висше образование през настоящата година.

На 10 април 2017 г. от 14.00 часа в Конферентната зала на Софийския университет ще се проведе информационна среща с цел запознаване на студентската общност с предлаганите възможности за кандидатстване в конкурсната процедура.

Целта на проекта е да бъдат насърчени младите хора с иновативни и жизнеспособни идеи да реализират тези идеи и да се популяризират успехите им. Младите предприемачи ще бъдат подпомогнати да започнат собствен бизнес чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за създаване на технологични фирми.

Финансирането в рамките на проекта е в размер на 90% от общия размер или до 19 800 лева за всеки одобрен бизнес план. За целта всеки одобрен кандидат трябва да регистрира своя фирма и да осигури задължителен собствен принос от 10% от общия размер на финансиране или до 2 200 лева за всеки одобрен бизнес план.

По проекта са планирани 300 000 лева от бюджета на Министерството на икономиката за 2017 г. “Техностарт 3“ финансира стартиращи фирми с бизнес идеи само в сферата на промишлеността и научната и развойна дейност.

Допустимите разходи по проекта са за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА); разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА); разходи за ток, вода, отопление и наем на помещения; за закупуване на материали и консумативи; за външни услуги и разходи за банкови такси, свързани с обслужване на банковата сметка по проекта и необходими за изпълнението на дейността по бизнес плана.

Крайният срок за кандидатстване е 29 май 2017 г.

Повече информация за кандидатстването можете да намерите на сайта на Министерството на икономиката: https://www.mi.government.bg/bg и на e-mail: tehnostart@mi.government.bg