Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив / СУ „Св. Климент Охридски“ търси да назначи "Организатор по труда“ в сектор „ТРЗ“ на отдел „Личен състав и трудови отношения“

   

Срок за кандидатстване: 22 януари 2016 г.

 

Изисквания към кандидатите:

  • Висше образование, с предимство е икономическото образование;
  • Минимален трудов стаж за заемане на длъжността – 5 години /трудов стаж в администрацията на висше училище е предимство/;
  • Компютърна грамотност – MS Word, Excel, ел.поща

 

Организаторът по труда изготвя поименно и съкратено щатно разписание на длъжностите и работните заплати; актуализира поименните щатни разписания по факултети и звена при ежедневното движение на персонала; нанася корекции в щатните разписания; води дневници и изготвя периодически статистически отчети за движението на персонала; изчислява и изготвя поименни списъци с основните заплати на преподавателите във връзка с учебната заетост; преглежда и отразява в щатните разписания трудовите договори, допълнителните споразумения и заповедите и др.

 

Условия на труд: трудов договор с 6-месечен изпитателен срок.

 

Необходими документи: автобиография и копие от диплома за висше образование се изпращат на d.georgieva@admin.uni-sofia.bg

 

На събеседване ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.