Начало / Университетът / Факултети / Факултет по славянски филологии / Специалности / Следдипломна квалификация

   

Факултетът по славянски филологии предлага едногодишни курсове за придобиване на следдипломна професионална квалификация „Учител по български език и литература“ и „Учител по руски език и литература“.

Необходими документи за кандидатстване:

  • молба до Ректора
  • копие от дипломата за висше образование

Курсистите имат право да ползват студентските общежития на хотелски начала.

За повече информация:
Ректорат, каб. 147А, 2 ет., тел. 9308 251, Албена Дъбова, e-mail: adabova@abv.bg