Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / В Софийския университет бе проведен семинар под надслов „Преводът в контекста на съвременната езикова индустрия“

   
В Софийския университет бе проведен семинар под надслов „Преводът в контекста на съвременната езикова индустрия“

Това е осмият и последен информационно-обучителен семинар за преподаватели в рамките на проекта „Привеждане на обучението по превод в съответствие с нуждите на националния пазар на услуги, базирани върху превод, в контекста на глобализиращия се многоезичен свят“.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ от Факултета по класически и нови филологии на СУ в партньорство с Българска асоциация на професионалните преводачески агенции (БАППА).

Семинарът бе организиран около три основни теми - бизнес организация на предлагането на преводачески услуги; правно регулиране на преводаческата дейност; участие на бизнеса в подготовката на преводачи. Информация по темите поднесоха Елица Хорозова от агенция „Софита" - София, Зана Больковац от агенция "Циклопея" - Загреб, и Дилек Язиджи от агенция "Дилтра" - Истанбул. Дискусиите бяха модерирани от Светла Маринова, представител на ръководството на БАППА.

2

Очертаха се следните основни тенденции: големите преводачески агенции, както интернационални, така и национални, се превръщат всe повече в доставчици на езикови услуги (language service providers), от които традиционните преводачески услуги са само част; технологиите все повече определят характера както на предоставяните услуги, така и на бизнес организацията на компаниите в сферата на новата езикова индустрия; в тази индустрия намират професионална реализация все по-голямо разнообразие от специалисти, както преводачи и редактори, така и управляващи преводачески проекти, информатици, специализиращи в сферата на автоматизирания и машинния превод и др.

6

Участието на представители на агенции, базирани в България, Хърватска и Турция, даде възможност на участниците в семинара да направят сравнение между състоянието на нещата в три балкански държави. Членството и на трите агенции – „Софита“, „Дилтра“ и „Циклопея“ – в Eвропейската асоциация на езиковата индустрия (European Language Industry Association – ELIA) постави информацията в европейска перспектива. Преподавателите бяха запознати с инициативата на ELIA за активизиране на отношенията между членуващите в асоциацията агенции и академични центрове, които подготвят преводачи. Материален израз на тази инициатива е проектът ELIA Exchange (elia-exchange.org) за предоставяне на стажантски програми, в които могат да кандидатстват студенти от всички включили се в проекта академични звена, независимо от това в коя европейска страна се намира централата на агенцията и в коя – университетът. Бе взето решение да се предприемат стъпки за включване в проекта на Софийския университет чрез Факултета по класически и нови филологии.

4

Екипът на проекта изказва специална благодарност на Congress Engeneering Ltd. за безвъзмездно предоставената тур-гайд система за симултанен превод, и на студентките в магистърска програма „Превод с английски и френски“ Румяна Михайлова и Марина Арнаудова, които се справиха чудесно с превода.

5

Повече за семинара и проекта на http://translation.fcml.uni-sofia.bg/.