Начало / Университетът / Други звена / СУ-медии / Радио "Алма Матер Класика"

   

Ръководител: ТАТЯНА СИМЕОНОВА

 

Факултет по журналистика и масова комуникация
1504 София, ул."Московска" 49, стая 8

телефон: 02 9308 480
e-mail: ram88news@gmail.com

 

Съвет за електронни медии

гр. София, бул. "Шипченски проход" 69

телефони: 02 970 88 10,
02 973 37 69
e-mail: office@cem.bg

http://www.cem.bg