Начало / Университетът / Центрове / Център за икономически теории и стопански политики / Новини от Центъра / Семинар по икономически изследвания: "Практическо моделиране на цикличната позиция на българската икономика" - 12 май 2015 г., 18,30 ч.

   

05.05.2015

 

Центърът за икономически теории и стопански политики и Стопанският факултет на СУ организират редовен Семинар по икономически изследвания

 

Единадесетото издание на семинара е на тема

Практическо моделиране на цикличната позиция на българската икономика

Доклад ще изнесе гл. ас. д-р Калоян Ганев

 

 

Семинарът ще се проведе на 12 май (вторник) 2015 г., от 18:30 ч. в зала 420 на Стопанския факултет.

Семинарът е отворен за преподаватели, докторанти и студенти на СУ и други висши училища, както и за изследователи от научни институти.

 

 

В дискусията взеха участие преподаватели от Стопанския факултет
на Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград

 

Дискусионен материал на д-р Калоян Ганев, публикуван в електронното издание Bulgarian Economic Papers

 

 


СЕМИНАР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 • Семинарът е отворен към всички области на икономическото знание
 • Представят се и се разискват оригинални идеи, както и обобщения и сравнителен анализ на съществуващо знание
 • Разглеждат се както разработки, използващи описателния (позитивния) подход на изследване, така и такива, отнасящи се към оптималния (нормативния) подход
 • Заявки за теми на следващи издания на семинара се приемат от ръководителя на Центъра за икономически теории и стопански политики доц. Теодор Седларски на адрес econ@feb.uni-sofia.bg.
 • Семинарът се организира редовно в зала 420 на Стопанския факултет
 • В специална семинарна поредица се публикуват дискусионни материали (working paper series) - Bulgarian Economic Papers (bep.bg)
 • Работните езици са български и английски
 • Сред тематичните направления на семинара са:
 1. Бизнес цикли
 2. Икономически растеж
 3. Парична теория и политика
 4. Човешки капитал
 5. Пазар на труда
 6. Фискална политика
 7. История на икономическите учения
 8. Икономически институции
 9. Поведенческа икономика
 10. Икономически анализ на правото и др.

 

Представените научни разработки с високо качество се публикуват в електронното издание за дискусионни материали на Центъра за икономически теории Bulgarian Economic Papers (bep.bg)

 


Група за съобщения по електронната поща
Дискусионна група във Facebook


Очаквайте информация за предстоящите издания на семинара в профилите на Центъра за икономически теории: