Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / С изпит по български език и литература продължава първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2015/2016 г.

   
С изпит по български език и литература продължава първата кандидатстудентска сесия на Софийския университет за учебната 2015/2016 г.

Днес в 9.00 часа в 65-та аудитория на Ректората Димитър Славков от гр. София изтегли двете теми, от които ще избират явилите се на изпита по български език и литература.

При избор на първата тема кандидат-студентите трябва да съпоставят цитатите:

„Светът, привикнал хомот да влачи,

тиранство и зло и до днес тачи;

тежка желязна ръка целува,

лъжливи уста слуша със вяра…”

Христо Ботев, „Борба”

и

„Кой

излъга нашата вяра?”

Гео Милев, „Септември”.

Втората тема, която студентите могат да изберат, е „Изпитание и избор в разказите на Йордан Йовков”.

 

DSC_0608_600x400

Кандидат-студентите, които са подали заявления за явяване на изпита днес, са 1281.

Доц. Милена Стефанова, заместник-ректор на Софийския университет, поздрави кандидат-студентите за смелостта да се явят на изпита по български език и литература и им пожела успех, а председателят на изпитната комисия проф. Милена Кирова ги увери, че ще се справят и им пожела през следващата учебна година да се срещат в тази сграда като преподаватели и студенти.

Изпитът по български език и литература е писмен с продължителност 4 астрономически часа. Всеки от кандидат-студентите избира и работи по една от следните изпитни задачи:

Изпитна задача 1: създаване на самостоятелен аргументативен текст по проблем, поставен чрез творчеството на конкретен автор от българската литература. Проблемът е предварително зададен във формулировката на задачата.

Изпитна задача 2: създаване на самостоятелен аргументативен текст в избрана от кандидат-студента жанрова форма, в който да се интерпретира проблематика, зададена чрез цитати от включените в изпитната програма литературни произведения. Проблемът трябва да бъде изведен и формулиран от кандидат-студента.

Изискванията към кандидат-студентите са да създадат задълбочен, логически свързан и езиково коректен текст, да осмислят и коментират съдържащите се в задачите хуманитарни и обществени проблеми и да проявят знания в областта на националната културна и литературна история, подчинени на конкретния проблем.

DSC_0575_600x400

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Философия; Психология; Културология; Библиотечно-информационни науки; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Българска филология; Славянска филология; Балканистика; Румънска филология; Арменистика и кавказология; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Физическо възпитание и спорт.