Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / СУ е ключов български партньор на Европейската космическа агенция (ESA)

   
СУ е ключов български партньор на Европейската космическа агенция (ESA)

Ерик Морел де Вестгавер, директор на Европейската космическа агенция (ESA) по промишленост, поръчки и правни услуги, и Божидар Лукарски, министър на икономиката на България, подписаха Споразумение за европейска кооперираща държава в София на 8 април 2015 г. Софийският университет има решаваща роля за сключеното споразумение.

До подписване на споразумението се стигна след техническа визита на ESA в България през октомври 2014 г. за оценка на потенциала на българските организации, фирми и предприятия, работещи в областта на космическите изследвания и приложения. На нея най-силно се представи Софийският университет, като неговото представяне бе решаващо за приемането на България за европейска кооперираща държава на ESA.

Българските фирми и предприятия, работещи в областта на космическите изследвания и приложения са малки и с ограничени финансови ресурси, а ESA иска гаранции, че ако те създадат сателит или друго техническо изделие по нейна поръчка, то и след 5 години ще има кой да отговаря за неговата поддръжка. Затова техническата комисия на ESA препоръчва на фирмите да създават консорциуми със Софийския университет, ако искат да спечелят проекти или поръчки. Така Университетът бе разпознат от ESA като неин ключов български партньор.

11

Това забележително постижение на Университета е в резултат на усилената работа на Университетския център за космически изследвания и технологии и на магистърските програми по „Аерокосмическо инженерство“ и по „Космически изследвания“ на Физическия факултет и на центъра по Въздушно наблюдение на Геолого-географския факултет на СУ с помощта на фирмата О&К. Затова ръководителите на тези звена и програми на Университета бяха поканени на официалната церемония по подписване на споразумението на България с ESA.

Подписването на Споразумението отваря изключителни възможности за развитие на българската икономика, наука и бизнес, защото възвращаемостта на инвестициите в аерокосмическия сектор е в пъти по-висока, отколкото в другите икономически отрасли“, заяви Божидар Лукарски на официалната церемония по подписване на споразумението. Той поясни, че до този момент България е била единствената държава от ЕС, която не е имала възможност да се включи в този свободен пазар на научни и технологични продукти и услуги, чийто годишен оборот достига до 6 млрд. евро.

С подписването на споразумението пред страната се откриват широки възможности за активизиране на научния и индустриалния ни потенциал, осигуряване на достъп до върхови технологии, развитие на бизнеса в аерокосмическия сектор, достъп на българските научни организации, малките и средните предприятия до проекти за разработване и внедряване на високотехнологични продукти и услуги и насърчаване създаването на нови работни места във високотехнологични сектори на науката, индустрията и услугите.

Г-н Ерик Морел де Вестгавер заяви, че присъединяването на България е изключително важно за Агенцията. „България се присъединява към една много успешна организация, която е насочена към бъдещето. За мен е изключително удоволствие да подпиша споразумението. То ще даде възможност на България да участва в програмите на агенцията. За ESA този подпис е много специален,“ добави той. По думите му страната ни има сериозни традиции в космическите изследвания и при подготовката на подписването на споразумението е станало ясно, че възможностите за развитие на космическа индустрия у нас са високи. България ще развива космическата електроника, оптическите технологии и други.