Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Магистърски програми" / Кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии, съфинансирани от Европейския социален фонд

   

31.03.2015

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за летния семестър на учебната 2014/2015 г. по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 

 

ДЕЙНОСТ

 

 

СРОК

 

Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии през интернет страницата на Проекта

 

1 април 2015 г.

 

Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване и съпътстващите ги документи при инспектор „Студенти“ - кабинет 401

 

 

Икономика:

1, 2, 15, 16, 28, 29 април 2015 г.

 

Стопанско управление:

6, 7, 8, 21, 22, 23 април 2015 г.

9:00-12:00 / 14:00-16:00

Край на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване през интернет страницата на Проекта 28 април 2015 г. (вторник),
23:59 часа
Край на подаване от студентите на формулярите за кандидатстване (подадени през интернет страницата на Проекта до 28 април 2015 г.) и съпътстващите ги документи във висшите училища 30 април 2015 г. (четвъртък), според приемното време на инспектор „Студенти“