Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / В СУ се проведе заключителна конференция по проект E-Medievalia

   
В СУ се проведе заключителна конференция по проект E-Medievalia

В Конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски” се проведе заключителна конференция по проект E-Medievalia (Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиавистика) с ръководител проф. дфн Татяна Славова. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът е на стойност 618 598 лв.

Сред целите на проекта са повишаване качеството и конкурентноспособността на българското висше образование в областта на изучаването и опазването на историческото и културното наследство, подобряването на условията на обучение в бакалавърските и магистърските програми. Проектът цели още разработване на иновативни решения в областта на медиавистиката: средновековната българска история и литература, богословие, Кирило-Методиевски език, Кирило-Методиева книжовна традиция, българо-византийски връзки, средновековно изкуство, философия и право. Екипът на проекта се стреми към създаване на електронни ресурси за обучение по медиавистика, повишаване квалификацията на университетските преподаватели в използването на форми за електронно и дистанционно обучение, както и включване на електронни модули в традиционни лекционни курсове по медиавистика.

1

Целевата група на проекта включва 1050 души, от които 50 преподаватели и 1000 студенти от различни университети, в чиито бакалавърски и магистърски програми са включени медиавистични дисциплини като български език, стара българска литература, средновековна българска история и култура и др. Част от курсовете са преведени на английски език, което разширява кръга на крайните потребители със студенти българисти и слависти от всички европейски и световни университети.